Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavları (10.01.2018)

11 Kasım 2017 tarihinde yapılan Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı ve Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavında başarılı olan adayların katılacağı Patent Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı ve Marka Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavına ilişkin bilgiler ile sınav usul ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

 

  1.     MESLEKİ YETERLİK SINAVLARINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR 

Patent Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar

Marka Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adaylar

 

  1.     SINAV TARİHİ VE SAATİ 

Patent Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı 21/01/2018 Pazar günü saat 10:00’da

Marka Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı 21/01/2018 Pazar günü saat 14:00’te

yapılacaktır.

 

  1.     SINAV YERİ 

Mesleki Yeterlik Sınavları; Türk Patent ve Marka Kurumu Hizmet Binası Hipodrom Caddesi No:115 Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacaktır.

 

  1.     SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE SÜRESİ 

Mesleki Yeterlik Sınavları açık uçlu sorularla yazılı olarak yapılacaktır. 

Mesleki Yeterlik Sınavları aşağıda belirtilen konuları içerecektir:

Patent Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı için; patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.

Marka Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı için; marka, coğrafi işaret ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar. 

Sınav süresi 120 dakikadır.

 

  1.     SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR VE ESASLAR 

Adayların sınav salonuna, telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, vb. haberleşme araçları, fotoğraf makinesi, hesap makinesi, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz,bıçak, çakı,silah vb. teçhizat ve çanta ile girmesine izin verilmeyecektir. 

Adaylar, T.C. kimlik numarasını ihtiva eden özel kimlik belgesiyle sınav salonuna alınacaktır. Özel kimlik belgesi olarak sadece nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport kabul edilecektir. Özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.

 Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları gerekmektedir. Adayların oturacakları yerleri gerektiğinde değiştirme yetkisi salon başkanına aittir.

 Sınav başladıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaktır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 10 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. 

Adayların sınava gelirken yanında mutlaka yeterli sayıda yumuşak uçlu kurşun kalem ve silgi getirmesi gerekmektedir. Sınav esnasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 

Sınav süresince görevlilerle konuşulması, soru sorulması, görevlilerin adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları, adayların yanlarında ve sıralarında sınav konuları ile ilgili kitap, not vb. bulundurmaları, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya çekilmesine yardım etmeleri yasaktır. 

Sınav salonunun dışına sınav sorularının ve cevap kağıtlarının çıkarılması, soru ve cevapların başka kağıtlara geçirilmesi yasaktır. 

Adayların sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları kesinlikle yasaktır. 

Adayların, bu ilanda yazılı olmayan genel sınav kurallarına da uyması zorunludur. 

Sınav kurallarına ve esaslarına uymayan veya uymadığı sonradan tespit edilen adaylar hakkında salon görevlilerince tutanak tutulacak ve adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

  1.     CEVAP KAĞITLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ 

Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacak ve en az 70 puan alan aday sınavda başarılı olmuş sayılacaktır. 

Sınav sonuçları Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

  1.     SINAVLA İLGİLİ İTİRAZLAR 

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınav sonucunun www.turkpatent.gov.tr adresinde ilan edildiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Kuruma yazılı olarak yapılacaktır. Postada geciken, süresi geçtikten sonra yapılan, adayın T.C. kimlik numarası, imza ve adres bilgisi olmayan itirazlar ile elektronik posta veya faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 

Sınav kurulu, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde itirazları değerlendirecek ve itiraz sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir. 

Sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

  1.     SINAVA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR 

Fiziksel engelleri nedeniyle yardıma ihtiyacı olan adayların, durumlarını yazılı olarak sınav tarihinden en az 5 (beş) gün önce Kuruma bildirmeleri halinde, Kurum tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. 

Bu ilanda yer alan hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli duyuru www.turkpatent.gov.tr adresinden yapılacaktır.