Ana Sayfa  Danışma Kurulu


Danışma Kurulu, Kurumun faaliyetleri çerçevesinde ve Kuruma yardımcı olmak maksadıyla; Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Kurumun çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur. 

TÜRKPATENT DANIŞMA KURULU ÜYELERİ (2017-2018)
Kurum/Kuruluş Adı Soyadı
Adalet Bakanlığı Altan Fatih MEHAN
Avrupa Birliği Bakanlığı Lale ÇELİK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Prof. Dr. Cevahir UZKURT
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sadettin AKYIL
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Levent ÖZDEMİR
Dışişleri Bakanlığı Tolga BERMEK
Ekonomi Bakanlığı Hakkı KARABÖRKLÜ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dr. Yusuf ARSLAN
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hüseyin Ersin TOPALOĞLU
İçişleri Bakanlığı Hüseyin ÇAKIRTAŞ
Kalkınma Bakanlığı Hasibe IŞIKLI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Fatoş ALTUNÇ
Maliye Bakanlığı İsa ATÇEKEN
Millî Eğitim Bakanlığı Ferda YILDIRIM
Millî Savunma Bakanlığı Müh.Alb. Sema YAZICI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Mahmut GÜNEŞ
Sağlık Bakanlığı Doç. Dr. İ. Mert VURAL
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Nizamettin YILDIZ
Hazine Müsteşarlığı Mustafa Yılmaz KARAKUŞCU
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Murat BAYBALI
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Dr. Serhat KÖSE
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Süleyman İSLAMOĞLU
Türkiye İhracatçılar Meclisi Tamer GÜNDOĞAN
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kaan DERİCİOĞLU
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mehmet ÇELİK
Türk Tabipleri Birliği Dr. Hakan GİRİTLİOĞLU
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Prof. Dr. Ender YARSAN
Türk Eczacıları Birliği Ecz. Sinan USTA
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Tuncer KILIÇ
T. İşçi Sendikaları Konfederasyonu Enis BAĞDADİOĞLU
T. İşveren Sendikaları Konfederasyonu Ali Cüneyt ARPACIOĞLU
Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA
Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Orhan AYDIN
Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU
Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Hasan OKUYUCU
Yükseköğretim Kurulu Prof. Dr. Mehmet Arif ADLI