Ana Sayfa  Hizmet Envanteri ve Hizmet Standartları Tablosu

Hizmet Envanteri
Adı KAYSİS Bağlantısı
Patent Dairesi Başkanlığı  
Marka Dairesi Başkanlığı  
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı  
Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı  
Yenilik ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı  
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı  Hizmet Standartları
Adı KAYSİS Bağlantısı
Patent Dairesi Başkanlığı  
Marka Dairesi Başkanlığı  
Tasarımlar Dairesi Başkanlığı  
Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığı  
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı