Ana Sayfa  Ücretler  

Faydalı Model İşlem Ücretleri

 
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretle Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
01.02.01 Faydalı Model Başvuru Ücreti - 40 TL
01.02.02 Faydalı Model Başvuru Ücreti 80 TL -
01.02.03 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 (dahil) Rüçhana kadar Her Bir Rüçhan İçin 90 TL 60 TL
01.02.04 Faydalı Model Başvuruları/belgeleri için TPE bümyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Talebi Ücreti 750 TL 500 TL
01.02.05 Ek Süre Talebi Ücreti 120 TL 80 TL
01.02.06 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
01.02.07 Faydalı Model Begesi Düzenleme Ücreti 445 TL 295 TL
01.02.08 Devir İşlemi Kayıt Ücreti 775 TL 515 TL
01.02.09 Lisans İşlemi Kayıt Ücreti 205 TL 135 TL
01.02.10 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 675 TL 450 TL
01.02.11 Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti 30 TL 20 TL
01.02.12 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 550 TL 365 TL
01.02.13 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti 570 TL 380 TL
01.02.14 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti 495 TL 330 TL
01.02.15 Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti 265 TL 175 TL
01.02.16 Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
01.02.17 Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti(Her Dosya İçin) 15 TL 10 TL
01.02.18 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti 60 TL 40 TL
01.02.19 Mücbir Sebep Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç)nin %50'si
01.02.20 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç)nin %25'i
01.02.21 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 325 TL 215 TL
01.02.22 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 340 TL 225 TL
01.02.23 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 400 TL 265 TL
01.02.24 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 610 TL 405 TL
01.02.25 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 700 TL 465 TL
01.02.26 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 790 TL 525 TL
01.02.27 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 880 TL 585 TL
01.02.28 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 970 TL 645 TL
01.02.29 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 1,060 TL 705 TL
01.02.30 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti 300 TL 200 TL
01.02.31* Hakların yeniden tesisi ücreti 1600 TL -
01.02.32* İşlemlerin devam ettirilmesi ücreti 400 TL -
01.02.33* Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araştırma ücreti 300 TL -
01.02.34* Yıllık ücret için telafi ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı -
 * 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile eklenen işlemlere ilişkin ücretler
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!