Ana Sayfa  Ücretler  

Faydalı Model İşlem Ücretleri

 
Hesap Kodları Hizmetin Türü Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Elektronik/Mobil İmza/E-Devlet Kapısı ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
01.02.01 Faydalı Model Başvuru Ücreti - 35 TL
01.02.02 Faydalı Model Başvuru Ücreti 70 TL -
01.02.03 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 (dahil) Rüçhana kadar Her Bir Rüçhan İçin 105 TL 70 TL
01.02.04 Faydalı Model Başvuruları/Belgeleri için Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Mülga 551 sayılı KHK uyarınca) 885 TL 590 TL
01.02.05 Ek Süre Talebi Ücreti (Mülga 551 sayılı KHK uyarınca) 140 TL 95 TL
01.02.06 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 280 TL 185 TL
01.02.07 Faydalı Model Begesi Düzenleme Ücreti 395 TL 265 TL
01.02.08 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 690 TL 460 TL
01.02.09 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 245 TL 160 TL
01.02.10 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Kayıt ve Yayım Ücreti 800 TL 530 TL
01.02.11 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 35 TL 25 TL
01.02.12 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 650 TL 430 TL
01.02.13 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 675 TL 450 TL
01.02.14 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti (Mülga 551 sayılı KHK uyarınca) 585 TL 390 TL
01.02.15 Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 280 TL 185 TL
01.02.16 Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin) 20 TL 15 TL
01.02.17 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna  Değiştirilmesi Talebi Ücreti (Mülga 551 sayılı KHK uyarınca) 70 TL 50 TL
01.02.18 Mücbir Sebep Ücreti (Mülga 551 sayılı KHK uyarınca) Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %50'si
01.02.19 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret+(0,85 + KDV)
01.02.20 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 290 TL 190 TL
01.02.21 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 300 TL 200 TL
01.02.22 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 360 TL 240 TL
01.02.23 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 540 TL 360 TL
01.02.24 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 625 TL 415 TL
01.02.25 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 700 TL 465 TL
01.02.26 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 780 TL 520 TL
01.02.27 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 860 TL 570 TL
01.02.28 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 940 TL 625 TL
01.02.29 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti (Mülga 551 sayılı KHK uyarınca) 355 TL 235 TL
01.02.30 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 1,890 TL -
01.02.31 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 475 TL -
01.02.32 Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti 355 TL -
01.02.33 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı -
01.02.34 Faydalı Model Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti  900 TL 600 TL
01.02.35 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti 1,350 TL 900 TL 
01.02.36 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 685 TL 460 TL
01.02.37 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Faydalı Model Başvurusu Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 2,340 TL 1,560 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Yıllık Ücret Tablosu 05.09.2018