Ana Sayfa  Formlar  Formların Detayı

Patent ve Faydalı Model İşlem Formları

 
Kod Doküman 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Formları Güncelleme Tarihi Kod Doküman 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Formları Güncelleme Tarihi
P-01 Patent Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015        
P-02 Faydalı Model Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015        
P-03 PCT Ulusal Aşama Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015        
P-04 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (İstem Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015        
P-05 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (Fasikül Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015        
P-06 Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 07.03.2017 PD-06 Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 28.07.2017
P-07 PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 07.03.2017 PD-07 PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 28.07.2017
P-07A PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu 07.03.2017        
P-08 Türkçe Tarifname Teslim Formu 07.03.2017 PD-08 PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu 28.07.2017
P-09 Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi Formu 07.03.2017 PD-09 Türkçe Tarifname Teslim Formu 28.07.2017
P-10 Şekli Eksiklik Giderme Formu 07.03.2017 PD-10 Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi 28.07.2017
P-11 Erken Yayın Talep Formu 07.03.2017 PD-11 Başvuru Unsurları Tamamlama Formu 28.07.2017
P-12 Araştırma Talep Formu 09.01.2018 PD-12 Erken Yayın Talep Formu 28.07.2017
P-12A Araştırma Ücreti Teslim Formu 07.03.2017        
P-13 Hazır Rapor Teslimi Formu 07.03.2017 PD-13 Patent Araştırma Talep Formu 28.07.2017
P-14 Araştırma Talep Formu (İhtira Beratı için) 07.03.2017 PD-14 Faydalı Model Araştırma Talep Formu 28.07.2017
P-15 Araştırma Talep Formu (İlk Raporu Düzenlenemeyen Başvuru için) 09.01.2018 PD-15 Araştırma Raporu Düzenlenemeyen Başvurular İçin İtiraz Formu (Yetersizlik/Buluş Bütünlüğü Gibi Nedenlerle) 28.07.2017
P-16 Sistem Tercihi Formu 07.03.2017 PD-16 İnceleme Talep Formu 28.07.2017
P-17 İnceleme Talep Formu 09.01.2018 PD-17 İnceleme aşamasındaki 1./2./3. Bildirime Karşı Görüş/Değişiklik Bildirme Formu 28.07.2017
P-17A 2. İnceleme Talep Formu 09.01.2018        
P-17B 3. İnceleme Talep Formu 09.01.2018        
P-18 İtiraz / Görüş Formu (Patent) 07.03.2017 PD-18 Patent Başvurusuna Üçüncü Kişi Görüş Bildirme Formu 28.07.2017
P-19 İtiraz Formu (Faydalı Model) 07.03.2017 PD-19 Faydalı Model Araştırma Raporuna Üçüncü Kişi Görüş Bildirme Formu 28.07.2017
P-20 İtiraza / Görüşe Karşı Görüş Formu 07.03.2017 PD-20 Faydalı Model Araştırma Raporuna Başvuru Sahibinin İtiraz Formu 28.07.2017
P-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu 07.03.2017 PD-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu 28.07.2017
P-22 İtiraz Formu (Paten/Faydalı Model İşlemleri için yapılacak itirazlar için) 07.03.2017 PD-22 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Talep Formu 28.07.2017
P-22A İtiraz Formu (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu na Yapılacak olan İtiraz) 07.03.2017        
P-23 Dönüşüm Formu (İncelemesiz - İncelemeli) 07.03.2017 PD-23 Hakların Yeniden Tesisi Talep Formu 28.07.2017
P-24 Değişim Formu (Patent - Faydalı Model) 07.03.2017 PD-24 Dönüşüm Talep Formu (Patent - Faydalı Model) 28.07.2017
P-25 Yıllık Ücret Formu 07.03.2017 PD-25 Yıllık Ücret Formu 28.07.2017
P-26 Mücbir Sebep Formu 07.03.2017 PD-26 Telafi Ücreti Formu 28.07.2017
P-27 Ücret İade Formu 07.03.2017 PD-27 Ücret İade Formu 28.07.2017
P-28 Lisans Formu 07.03.2017 PD-28 Lisans / Lisans Feshi Formu 28.07.2017
P-28A Lisans İptal Formu 07.03.2017        
P-29 Devir Formu 07.03.2017 PD-29 Devir Formu 28.07.2017
P-30 Birleşme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu Formu 07.03.2017 PD-30 Hak Sahipliğinde Değişiklik Formu 28.07.2017
        PD-31 Miras Yoluyla İntikal Formu 28.07.2017
P-32 Miras Yoluyla İntikal Formu 07.03.2017 PD-32 Rehin/Teminat Formu 28.07.2017
P-33 Rehin / Teminat Formu 07.03.2017 PD-33 Kullanma / Kullanmama Formu 28.07.2017
P-34 Kullanma Formu 07.03.2017 PD-34 Lisans Verme Teklifi Formu 28.07.2017
P-34A Kullanma Formu 07.03.2017        
P-35 Kullanmama Formu 07.03.2017 PD-35 Rüçhan Belgesi Düzenlenmesi Talep Formu 28.07.2017
P-36 Lisans Verme Teklifi Formu 07.03.2017 PD-36 Onaylı Suret Düzenlenmesi Talep Formu 28.07.2017
P-37 Onaylı Suret / Rüçhan Belgesi Talep Formu 07.03.2017 PD-37 Vazgeçme / Geri Çekme Formu 28.07.2017
P-38 Terk / Geri Çekme Formu 07.03.2017 PD-38 Vekil Atama / Azletme / Vekillikten Çekilme Talebi Formu 28.07.2017
P-39 Vekil Atama / Azletme / Feragat Formu 07.03.2017 PD-39 Hata Düzeltme Formu 28.07.2017
P-40 Hata Düzeltme Formu 07.03.2017 PD-40 Bilgi Talebi Formu 28.07.2017
P-41 Bilgi Talebi Formu 07.03.2017 PD-41 Patent / Faydalı Model Belge Veya Başvurularında Değişiklik Talep Formu 28.07.2017
P-42 Tarifname Değişikliği Formu 07.03.2017 PD-42 Dosya İnceleme Talep Formu 28.07.2017
P-43 Dosya İnceleme Talep Formu 07.03.2017 PD-43 Talepten Vazgeçme Formu 28.07.2017
P-44 Talepten Vazgeçme Formu 07.03.2017 PD-44 Eksik Evrak Tamamlama Formu 28.07.2017
P-45 Eksik Evrak Tamamlama Formu 07.03.2017 PD-45 Eksik Ücret Tamamlama Formu 28.07.2017
P-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu 07.03.2017 PD-46 Patent /Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formu 28.07.2017
P-47 Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formu 07.03.2017 PD-47 Unvana Göre Patent /Faydalı Model Araştırma Formu 28.07.2017
P-48 Unvana Göre Patent Faydalı Model Araştırma Formu 07.03.2017 PD-48 Patent /Faydalı Model Onaysız Suret Düzenleme Formu 28.07.2017
P-49 Patent Faydalı Model Onaysız Suret Düzenleme Formu 07.03.2017