Ana Sayfa  Formlar  Formların Detayı

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İşlem Formları

 Coğrafi İşaret İşlem Formları
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
C101 Başvuru Formu 29.05.2018
C102 Başvuru Eksiklik Tamamlama Formu 29.05.2018
C103 Değişiklik Formu 21.11.2017
C104 Değişikliğe İtiraz Formu 21.11.2017
C105 Sicil Sureti Düzenleme Talep Formu 21.11.2017
C106 Tescil Belgesi Talep Formu 21.11.2017
C107 İtiraz Formu 21.11.2017
C301 İtiraza Karşı Görüş Sunma Formu 21.11.2017
C302 YİDD Ek Bilgi Tamamlama Formu 21.11.2017
C303 Üretim ve Pazarlama Alanında Faaliyet Gösterenleri Bildirme Formu 21.11.2017
C304 Denetim Tutanağı Raporu Bildirim Formu 21.11.2017
C305 İsim Adres Unvan veya Nev’inde Değişiklik Yapma Formu 21.11.2017
C306 Tescilin Sağladığı Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme Formu 21.11.2017
C307 Vekil Atama Azletme Feragat Formu 21.11.2017

 

 Geleneksel Ürün Adı İşlem Formları
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
C401 Başvuru Formu 21.11.2017
C402 Noksan Tamamlama Formu 21.11.2017
C403 Değişiklik Talep Formu 21.11.2017
C404 Değişikliğe İtiraz Formu 21.11.2017
C405 Sicil Sureti Düzenleme Talep Formu 21.11.2017
C406 Tescil Belgesi Talep Formu 21.11.2017
C407 İtiraz Formu 21.11.2017
C301 İtiraza Karşı Görüş Sunma Formu 21.11.2017
C302 YİDD Ek Bilgi Tamamlama Formu 21.11.2017
C303 Üretim ve Pazarlama Alanında Faaliyet Gösterenleri Bildirme Formu 21.11.2017
C304 Denetim Tutanağı Raporu Bildirim  Formu 21.11.2017
C305 İsim Adres Unvan veya Nev’inde Değişiklik Yapma Formu 21.11.2017
C306 Tescilin Sağladığı Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme Formu 21.11.2017
C307 Vekil Atama Azletme Feragat Formu 21.11.2017