Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

E-Posta Kutusunun Kullanımı (05.04.2017)

Sayın Marka ve Patent Vekilleri,

Kurumumuz tarafından alınan kararların ve yapılan işlemlerin bildirimlerinin daha kolay ve elektronik ortamda daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için kurumumuza özgü elektronik tebligat sistemi geliştirilmiş ve hizmete sokulmuştur.  6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin altıncı fıkrası ile uygulamaya dayanak yasal düzenleme getirilmiştir. 

Kurum nezdinde hak sahipleri adına işlem yapmaya yetkili tüm marka ve patent vekillerimizin bu sistemi kullanmasını bekliyoruz. Kurum internet sitemizin E-Uygulamalar kısmında yer alan     sekmesine tıklayarak ve aşağıda yer alan taahhütnameyi e-imza veya mobil imza ile imzalayarak posta kutusunu kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu işlemi yaptığınız andan itibaren adınıza çıkarılan tüm bildirimler, posta kutunuza düşecektir. Bildirimlerinizi buradan görüntüleyebilir, toplu veya ayrı ayrı indirebilir, çıktısını alabilirsiniz. Ayrıca; yıl, ay ve gün bazında olmak üzere aldığınız bildirimler yanında gönderilerinizi de izleyebilir, posta kutunuzu kontrol ara yüzü olarak da kullanabilirsiniz. Birden fazla marka ve patent vekili ile çalışan vekil firmalar, bildirimleri vekil bazlı izleyebileceği gibi, tüm vekillere yapılan bildirimleri birlikte de yönetebilir. Günlük olarak adınıza çıkarılan bildirimlerin bir listesi de posta kutusuna girilecek posta adresine de ayrıca bilgi amaçlı gönderilecektir. Aşağıda posta kutusu ara yüzünün bir kısmına ait görüntü yer almaktadır. Posta kutusu uygulaması tamamen kurumumuzun ücretsiz projesidir. Başka hiçbir kurum ve kuruluşla ilgisi ve bağımlılığı yoktur.

Not: 2017 Ocak ayından itibaren Posta Kutusu kullanım istatistikleri tabloda verilmiştir. 5 Nisan 2017 tarihi itibari ile 428 Patent/Marka vekili posta kutusunu sorunsuz kullanmaktadır. Kurum olarak beklentimiz, tüm patent ve marka vekillerinin posta kutusuna kaydolarak sistemi kullanmasıdır. Aksi takdirde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 160 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası (8) Kurum, elektronik ortamda yapılacak başvuru ve tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, başvuruların, taleplerin ve tebligatların elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirmeye, elektronik ortamda tebliğ yapılacaklar ile elektronik ortamdaki başvuru ve tebligata ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir” hükmü çerçevesinde,  patent ve marka vekillerinin POSTA Kutusu’nu kullanımı zorunlu hale getirilecektir.