Ana Sayfa  Danışma KuruluDanışma Kurulu, Kurumun faaliyetleri çerçevesinde ve Kuruma yardımcı olmak maksadıyla; Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Kurumun çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur. 

 

Danışma Kurulundaki Ünvanı

Adı Soyadı

Temsil Ettiği Bakanlık veya Kuruluş

Kuruluştaki Görevi veya Mesleği

Üye

Altan Fatih MEHAN

Adalet Bakanlığı

Personel Genel Müdür Yardımcısı

Üye

Hasibe IŞIKLI

Kalkınma Bakanlığı

Planlama Uzmanı

Üye

Hakkı KARABÖRKLÜ

Ekonomi Bakanlığı

Genel Müdür Yardımcısı V.

Üye

Hüseyin Ersin TOPALOĞLU

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Menşe ve Fikri-Sınai Haklar Daire Başkanı

Üye

Mehmet YENER

Hazine Müsteşarlığı

Devlet Destekleri Genel Müdürü

Üye

Mahmut GÜNEŞ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

İdareyi Geliştirme ve Stratejik Yönetim Daire Başkanı

Üye

Mustafa Osman TURAN

Dışişleri Bakanlığı

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı V.

Üye

Ahmet Merih ÖZYILMAZ

KOSGEB

KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Daire Başkanı

Üye

Fatoş ALTUNÇ

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Daire Başkan  V.

Üye

 İsa ATÇEKER

Maliye Bakanlığı

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı

Üye

 Mustafa ÇOLAKOĞLU

Milli Eğitim Bakanlığı

 Müsteşar Yardımcısı

Üye

Müh. Alb. Murat KAYRAKLIK

Milli Savunma Bakanlığı

Şube Müdürü

Üye

 Dr. Ali ALKAN

Sağlık Bakanlığı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı

Üye

Prof. Dr. Necip CAMUŞCU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdür V.

Üye

Prof. Dr. Cevahir UZKURT

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Müsteşar Yardımcısı

Üye

 Dr. Ali Osman SARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcılığı

Üye

Ecz. Sinan USTA

Türk Eczacıları Birliği

II. Başkan

Üye

Mehmet ÇELİK

TMMOB

Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Dr. Hakan GİRİTLİOĞLU

Türk Tabipleri Birliği

Hukuk Bürosu Koordinatörü

Üye

Prof. Dr. Ender YARSAN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Merkez Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Dr. Serhat KÖSE

T. Atom Enerjisi Kurumu

Mühendis

Üye

Murat BAYBALI

TÜBİTAK

Fikri Haklar Birimi Müdürü V.

Üye

Enis BAĞDADİOĞLU

T. İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Araştırma Müdür Yardımcısı

Üye

 Ali Cüneyt ARPACIOĞLU

T. İşveren Sendikaları Konfederasyonu

 Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Kaan DERİCİOĞLU

TOBB

Türkiye Marka ve Patent Vekilleri Meclis Başkanı

Üye

Nizamettin YILDIZ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şube Müdürü

Yükseköğretim Kurulu    

Üye

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı

Üye

Prof. Dr. Orhan AYDIN

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Öğretim Üyesi

Üye

Prof. Dr. Murat Ali DULUPÇU

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Öğretim Üyesi

Üye

Doç. Dr. Hasan OKUYUCU

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Dekan Yardımcısı