Ana Sayfa  Mevzuat 

Kısa Adı Açıklaması Doküman
Sınai Mülkiyet Kanunu Kanun 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  
TPE Kanun 5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş Kanunu  
Uluslararası Anlaşmalar Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar  
Patent KHK (Mülga) 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Patent Yönetmelik (Mülga) 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye İlişkin Uygulama Yönetmeliği  
Marka KHK (Mülga) 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Marka Yönetmelik (Mülga) 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulamasına Dair Yönetmelik  
Tasarım KHK (Mülga) Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK  
Tasarım Yönetmelik (Mülga) Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK'nin Uygulama Yönetmeliği  
Coğrafi İşaretler KHK (Mülga) 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Coğrafi İşaretler Yönetmelik (Mülga) 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik  
EDT Kanun (Mülga) 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun  
EDT Yönetmelik (Mülga) Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik