Ana Sayfa  Ücretler

Coğrafi İşaret İşlem Ücretleri
 
Kod Hizmet Adı Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
02.02.01 Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti 40 TL 25 TL
02.02.02 Başvuruların İnceleme İçin İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti 15 TL 10 TL
02.02.03 İtiraz İnceleme Ücreti 40 TL 25 TL
02.02.04 İtirazın İnceleme için İlgili Kuruluşa Gönderilmesi Ücreti 15 TL 10 TL
02.02.05 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti 75 TL 50 TL
02.02.06 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 75 TL 50 TL
       
02.02.08 Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 75 TL 50 TL
02.02.09 Tescil Edilen Cografi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti 40 TL 25 TL
02.02.10 Coğrafi İşaret Başvursu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti 40 TL 25 TL
       
02.03.01 Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti 40 TL 25 TL
02.03.02 Geleneksel Ürün Adı Başvuru Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti 40 TL 25 TL
02.03.03 Geleneksel Ürün Adı İtiraz İnceleme Ücreti 40 TL 25 TL
02.03.04 Geleneksel Ürün Adı Tescil ve Sicile Kayıt Ücreti 75 TL 50 TL
02.03.05 Tescil Edilen Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti 40 TL 25 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
Entegre Devre Topoğrafyası İşlem Ücretleri
 
Kod Hizmet Adı Ücretler
01.03.01 Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti 350 TL
01.03.02 Kurum Kararlarına İtiraz İnceleme Ücreti 750 TL
01.03.03 Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti 1,100 TL
01.03.04 Entegre Devre Topoğrafya Zorunlu Lisans Talep Ücreti 100 TL
01.03.05 Ünvan Değişikliği Kayıt ve Yayın Ücreti 50 TL
01.03.06 Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 155 TL
01.03.07 Devir İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 515 TL
01.03.08 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Ücreti 450 TL
01.03.09 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 365 TL
01.03.10 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 535 TL
01.03.11 Rehin İşlemi İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 380 TL
01.03.12 Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti 1,100 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
Faydalı Model İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretle Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
01.02.01 Faydalı Model Başvuru Ücreti - 40 TL
01.02.02 Faydalı Model Başvuru Ücreti 80 TL -
01.02.03 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 (dahil) Rüçhana kadar Her Bir Rüçhan İçin 90 TL 60 TL
01.02.04 Faydalı Model Başvuruları/belgeleri için TPE bümyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Talebi Ücreti 750 TL 500 TL
01.02.05 Ek Süre Talebi Ücreti 120 TL 80 TL
01.02.06 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
01.02.07 Faydalı Model Begesi Düzenleme Ücreti 445 TL 295 TL
01.02.08 Devir İşlemi Kayıt Ücreti 775 TL 515 TL
01.02.09 Lisans İşlemi Kayıt Ücreti 205 TL 135 TL
01.02.10 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 675 TL 450 TL
01.02.11 Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti 30 TL 20 TL
01.02.12 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 550 TL 365 TL
01.02.13 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti 570 TL 380 TL
01.02.14 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti 495 TL 330 TL
01.02.15 Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti 265 TL 175 TL
01.02.16 Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
01.02.17 Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti(Her Dosya İçin) 15 TL 10 TL
01.02.18 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti 60 TL 40 TL
01.02.19 Mücbir Sebep Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç)nin %50'si
01.02.20 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç)nin %25'i
01.02.21 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 325 TL 215 TL
01.02.22 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 340 TL 225 TL
01.02.23 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 400 TL 265 TL
01.02.24 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 610 TL 405 TL
01.02.25 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 700 TL 465 TL
01.02.26 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 790 TL 525 TL
01.02.27 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 880 TL 585 TL
01.02.28 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 970 TL 645 TL
01.02.29 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 1,060 TL 705 TL
01.02.30 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti 300 TL 200 TL
01.02.31* Hakların yeniden tesisi ücreti 1600 TL -
01.02.32* İşlemlerin devam ettirilmesi ücreti 400 TL -
01.02.33* Patent başvurusunun faydalı model başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araştırma ücreti 300 TL -
01.02.34* Yıllık ücret için telafi ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı -
 * 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile eklenen işlemlere ilişkin ücretler
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
Marka İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
02.01.01 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Online) - 205 TL
02.01.02 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Rezervasyon) 305 TL -
02.01.03 Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Online) - 205 TL
02.01.04 Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Rezervasyon) 305 TL -
02.01.05 Marka Tescil Ücreti 840 TL 560 TL
02.01.06 Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
02.01.07 Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
02.01.08 Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti 775 TL 515 TL
02.01.09 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 675 TL 450 TL
02.01.10 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 550 TL 365 TL
02.01.11 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 805 TL 535 TL
02.01.12 Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 570 TL 380 TL
02.01.13 İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti 20 TL -
02.01.14 Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti 50 TL -
02.01.15 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 250 TL 165 TL
02.01.16 Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti 180 TL 120 TL
02.01.17 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
02.01.18 TÜRKPATENT Kararlarına İtiraz Ücreti 525 TL 350 TL
02.01.19 Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 165 TL 110 TL
02.01.20 Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti 45 TL 30 TL
02.01.21 Madrid Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti 385 TL 255 TL
02.01.22 Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirlmesi Ücreti 225 TL 150 TL
02.01.23 Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti 225 TL 150 TL
02.01.24 Marka Başvurusu Bölünme Ücreti 600 TL 400 TL
02.01.25 Marka Yenileme Ücreti 1,065 TL 710 TL
02.01.26 Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti 1,600 TL 1,065 TL
02.01.27 Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma (Fonetik ve Detaylı) Ücreti 50 TL -
02.01.28 Marka Kısmi Yenileme Ücreti 1,065 TL 710 TL
02.01.29 Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmı Yenileme Ücreti 1,600 TL 1,065 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
Marka İşlemlerinde Sık Kullanılan Ücretler
 Marka İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
02.01.01 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Online) - 205 TL
02.01.02 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti (Rezervasyon) 305 TL -
02.01.03 Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Online) - 205 TL
02.01.04 Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti (Rezervasyon) 305 TL -
02.01.05 Marka Tescil Ücreti 840 TL 560 TL
02.01.18 TÜRKPATENT Kararlarına İtiraz Ücreti 525 TL 350 TL
02.01.19 Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 165 TL 110 TL
02.01.21 Madrid Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti 385 TL 255 TL
02.01.25 Marka Yenileme Ücreti 1,065 TL 710 TL
Sınai Mülkiyet Hak Sahiplerine İlişkin Unvan ve Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti
İşlem Ücretleri
Kod Hizmet Adı Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
05.05.01 Sınai Mülkiyet Hak Sahiplerine İlişkin Unvan ve Nevi Değişikliği Kayıt Ücreti 75 TL 50 TL
Patent İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Ücret
01.01.01 Patent Başvuru Ücreti Çevrimiçi) - 40 TL
01.01.02 Patent Başvuru Ücreti (Rezervasyon) 80 TL -
01.01.03 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 (dahil) Rüçhana kadar Her Bir Rüçhan İçin) 90 TL 60 TL
01.01.04 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Süre Talebi Ücreti 300 TL 200 TL
01.01.05 Avrupa Patentinin İtiraz Sonucu Değişen Fasikül Yayın Ücreti 660 TL 440 TL
01.01.06 Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Fasikül Yayın Ücreti 495 TL 330 TL
01.01.07 Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti 495 TL 330 TL
01.01.08 Yabancı Dilde Verilen Tarifnamenin Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Talebi Ücreti 495 TL 330 TL
01.01.09 Ek Süre Talebi Ücreti 120 TL 80 TL
01.01.10 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
01.01.11 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 445 TL 295 TL
01.01.12 Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 445 TL 295 TL
01.01.13 Devir İşlemi Kayıt Ücreti 775 TL 515 TL
01.01.14 Lisans İşlemi Kayıt Ücreti 205 TL 135 TL
01.01.15 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 675 TL 450 TL
01.01.16 Lisans Verme Teklifi Kayıt Ücreti 30 TL 20 TL
01.01.17 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 550 TL 365 TL
01.01.18 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt Ücreti 570 TL 380 TL
01.01.19 Patent/Faydalı Model  Ön Araştırma  Ücreti 200 TL -
01.01.20 Kullanım Belgesinin veya Kullanılmama Nedenini Gösteren Belgenin Kayıt Ücreti 265 TL 175 TL
01.01.21 Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
01.01.22 Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin) 15 TL 10 TL
01.01.23 Patent Başvurusunun Faydalı Model Belgesi Başvurusuna Dönüştürme Talebi Ücreti 60 TL 40 TL
01.01.24 Mücbir Sebep Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç)nin %50'si
01.01.25 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret+(ücret-harç)nin %25'i
01.01.26 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 325 TL 215 TL
01.01.27 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 340 TL 225 TL
01.01.28 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 400 TL 265 TL
01.01.29 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 610 TL 405 TL
01.01.30 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 700 TL 465 TL
01.01.31 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 790 TL 525 TL
01.01.32 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 880 TL 585 TL
01.01.33 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 970 TL 645 TL
01.01.34 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1,060 TL 705 TL
01.01.35 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1,210 TL 805 TL
01.01.36 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1,405 TL 935 TL
01.01.37 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1,630 TL 1,085 TL
01.01.38 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1,855 TL 1,235 TL
01.01.39 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2,140 TL 1,425 TL
01.01.40 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2,340 TL 1,560 TL
01.01.41 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2,610 TL 1,735 TL
01.01.42 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2,790 TL 1,855 TL
01.01.43 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2,950 TL 1,965 TL
01.01.44 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3,070 TL 2,045 TL
01.01.45 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti 1,125 TL 750 TL
01.01.46 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 570 TL 380 TL
01.01.47 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 30 CHF 30 CHF
01.01.48 Avrupa Patenti İstemleri Yayım Ücreti 990 TL 660 TL
01.01.49 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 1,575 TL 1,050 TL
01.01.50 Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti 900 TL 600 TL
01.01.51 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 1,950 TL 1,300 TL
01.01.52 Patent Başvuruları İçin TÜRKPATENT Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti 750 TL 500 TL
01.01.53 Patent Başvuruları İçin TÜRKPATENT Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti 750 TL 500 TL
01.01.54 Araştırma Raporu TÜRKPATENT Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti 450 TL 300 TL
01.01.55 Patent Başvuruları İçin TÜRKPATENT Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti  225 TL 150 TL
01.01.56 Unvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma 50 TL -
01.01.57* Faydalı model başvurusunun patent başvurusuna dönüştürülmesi talebi için araştırma ücreti 300 TL -
01.01.58* Hakların yeniden tesisi ücreti 1600 TL -
01.01.59* İşlemlerin devam ettirilmesi ücreti 400 TL -
01.01.60* Patentin verilmesi kararına itiraz ücreti 500 TL -
01.01.61* Yıllık ücret için telafi ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı -
 * 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile eklenen işlemlere ilişkin ücretler
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
 

 

 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Yıllık Ücret Tablosu 02.01.2017
Araştırma - İnceleme Ücretleri (Toplu Liste) 10.08.2017
PCT - Başvurusu Ücretleri 30.12.2016
Yıllık ücret - Artırımlı yıllık ücret - Mücbir sebep ücreti hesaplama tablosu 03.01.2017
Patent/Faydalı Model İşlemlerinde Sık Kullanılan Ücretler
 PATENT İŞLEM ÜCRETLERİ
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Ücret
01.01.01 Patent Başvuru Ücreti Çevrimiçi) - 40 TL
01.01.02 Patent Başvuru Ücreti (Rezervasyon) 80 TL -
01.01.03 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (8 (dahil) Rüçhana kadar Her Bir Rüçhan İçin) 90 TL 60 TL
01.01.10 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
01.01.11 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 445 TL 295 TL
01.01.45 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti 1,125 TL 750 TL
01.01.49 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 1,575 TL 1,050 TL
01.01.52 Patent Başvuruları İçin TÜRKPATENT Bünyesinde Araştırma Raporu Hazırlanması Ücreti 750 TL 500 TL
01.01.53 Patent Başvuruları İçin TÜRKPATENT Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti 750 TL 500 TL
01.01.54 Araştırma Raporu TÜRKPATENT Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti 450 TL 300 TL
01.01.55 Patent Başvuruları İçin TÜRKPATENT Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Hazırlanması Ücreti  225 TL 150 TL
01.01.26 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 325 TL 215 TL
01.01.27 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 340 TL 225 TL
01.01.28 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 400 TL 265 TL
01.01.29 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 610 TL 405 TL

 

 FAYDALI MODEL İŞLEM ÜCRETLERİ
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretle Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
01.02.01 Faydalı Model Başvuru Ücreti - 40 TL
01.02.02 Faydalı Model Başvuru Ücreti 80 TL -
01.02.07 Faydalı Model Begesi Düzenleme Ücreti 445 TL 295 TL
01.02.21 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 325 TL 215 TL
01.02.22 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 340 TL 225 TL
01.02.23 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 400 TL 265 TL
01.02.24 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 610 TL 405 TL
Tasarım İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
03.01.01 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Online) - 145 TL
03.01.02 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Rezervasyon) 215 TL -
03.01.03 İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti 100 TL 65 TL
03.01.04 Yayım Ücreti (İlave Her 8x8 cm. Alan İçin) 60 TL 40 TL
03.01.05 Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin) 40 TL 25 TL
03.01.06 Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) 645 TL 430 TL
03.01.07 Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 90 TL 60 TL
03.01.08 6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) 970 TL 645 TL
03.01.09 6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 135 TL 90 TL
03.01.10 Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım için) 45 TL 30 TL
03.01.11 Devir İşlemi Kayıt Ücreti 775 TL 515 TL
03.01.12 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 805 TL 535 TL
03.01.13 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 550 TL 365 TL
03.01.14 Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti 570 TL 380 TL
03.01.15 Unvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti 75 TL 50 TL
03.01.16 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 675 TL 450 TL
03.01.17 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 250 TL 165 TL
03.01.18 Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
03.01.19 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 235 TL 155 TL
 
Tasarım İşlem Ücretleri Hesaplama (xls)
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
Tasarım İşlemlerinde Sık Kullanılan Ücretler
 TASARIM İŞLEM ÜCRETLERİ
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
03.01.01 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Online) - 145 TL
03.01.02 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Rezervasyon) 215 TL -
03.01.03 İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti 100 TL 65 TL
03.01.04 Yayım Ücreti (İlave Her 8x8 cm. Alan İçin) 60 TL 40 TL
03.01.06 Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) 645 TL 430 TL
03.01.07 Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 90 TL 60 TL
03.01.08 6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) 970 TL 645 TL
03.01.09 6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 135 TL 90 TL
03.01.10 Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti (Her Bir Tasarım için) 45 TL 30 TL
Vekil Sicil İşlem Ücretleri
İşlem Ücretleri
Kod Hizmet Adı Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
05.01.01 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 655 TL 435 TL
05.01.02 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 655 TL 435 TL
05.02.01 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 655 TL 435 TL
05.02.02 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 655 TL 435 TL
05.03.01 Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlemesi Ücreti 365 TL -
05.04.01 Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti - 100 TL
05.04.02 Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti - 100 TL
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme İşlem Ücretleri
 Marka İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
02.01.18 TürkPatent Kararlarına İtiraz Ücreti 525 TL 350 TL

 

 Tasarım İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
03.01.10 Tasarım İtiraz İnceleme Ücreti 45 TL 30 TL

 

 Patent İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
01.01.60 Patent Verilmesi Kararına Karşı İtiraz Ücreti 500 TL -

 

 Coğrafi İşaret İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmet Adları Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Online Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
02.02.03 İtiraz İnceleme Ücreti 40 TL 25 TL
02.02.04 İtirazın İncelenmesi İçin İlgili Kuruluşa gönderilmesi Ücreti 15 TL 10 TL