Ana Sayfa  Formlar  Formların Detayı

Marka İşlem Formları

 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
M101 Marka Tescil Başvurusu (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
M102 Marka Tescil Yenileme Talep Formu 11.02.2016
M103 Yayına İtiraz Formu 11.02.2016
M104 Karara İtiraz Formu 11.02.2016
M106 Mülkiyet Değişikliği Talep Formu 11.02.2016
M107 Kısmi Devir Talep Formu 11.02.2016
M108 Marka Hakkından Kısmen Vazgeçme/Başvurudan Eşya Çıkarma-Sınırlandırma 11.02.2016
M109 Teminat/Rehin Koyma/Kaldırma Talep Formu 11.02.2016
M110 Lisans Verme Talep Formu 11.02.2016
M111 Lisans İptal Talep Formu 11.02.2016
M112 Lisans Yenileme Talep Formu 11.02.2016
M114 Vekil Atama Talep Formu 22.07.2016
M115 Tescil Belgesi Düzenleme Talep Formu 11.02.2016
M116 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu 11.02.2016
M117 Yayına İtirazın Yeniden İncelenmesi Talep Formu 11.02.2016
M118 Rüçhan Belgesi Sunma Formu 24.06.2016
M119 Vekil Azletme Talep Formu 11.02.2016
M120 Noksan Tamamlama Formu 11.02.2016
M121 Marka Hakkından vazgeçme-iptal/ Başvurunun Geri Çekilmesi Talep Formu 11.02.2016
M122 Ücret İadesi Talep Formu 11.02.2016
M123 Başvuru Noksanı Tamamlama Formu 11.02.2016
M124 Önyazı Talep Formu 11.02.2016
M125 Hata Düzeltme Talep Formu 11.02.2016
M126 Bilgi Talebi Formu 11.02.2016
M127 Yayına İtiraza Ek Bilgi Belge Sunma Formu 11.02.2016
M128 Diğer Belge Talepleri Formu 24.06.2016
M129 Üçüncü Kişi Görüşü Sunma Formu 11.02.2016
M130 Yayına İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 11.02.2016
M131 Karara İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 11.02.2016
M132 Mahkeme Kararı Bildirimi Formu 11.02.2016
M133 Benzerlik veya  Unvana Göre Marka Araştirma Formu 03.01.2017
M181 Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Marka Tescil Başvuru Formu 29.12.2016
M182 Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Marka Sonraki Belirleme Formu 29.12.2016
M183 Madrid Protokolü Uyarınca Dönüştürme/Yer Değiştirme İşlemleri Talep Formu 03.01.2017
M185   Menşe Ofis Uygunsuzluk Cevabı İletme Talep Formu 29.12.2016
M186 Menşe Ofis Noksan Tamamlama Formu 29.12.2016
M187 Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Sicilde Değişiklik Talebi İletme Formu 03.01.2017