Ana Sayfa  Formlar  Formların Detayı

Patent ve Faydalı Model İşlem Formları

 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
P-01 Patent Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-02 Faydalı Model Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-03 PCT Ulusal Aşama Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
P-04 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (İstem Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015
P-05 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (Fasikül Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015
P-06 Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 12.01.2017
P-07 PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 12.01.2017
P-07A PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu 12.01.2017
P-08 Türkçe Tarifname Teslim Formu 12.01.2017
P-09 Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi Formu 12.01.2017
P-10 Şekli Eksiklik Giderme Formu 12.01.2017
P-11 Erken Yayın Talep Formu 12.01.2017
P-12 Araştırma Talep Formu 12.01.2017
P-12A Araştırma Ücreti Teslim Formu 12.01.2017
P-13 Hazır Rapor Teslimi Formu 12.01.2017
P-14 Araştırma Talep Formu (İhtira Beratı için) 12.01.2017
P-15 Araştırma Talep Formu (İlk Raporu Düzenlenemeyen Başvuru için) 12.01.2017
P-16 Sistem Tercihi Formu 12.01.2017
P-17 İnceleme Talep Formu 12.01.2017
P-17A 2. İnceleme Talep Formu 12.01.2017
P-17B 3. İnceleme Talep Formu 12.01.2017
P-18 İtiraz / Görüş Formu (Patent) 12.01.2017
P-19 İtiraz Formu (Faydalı Model) 12.01.2017
P-20 İtiraza / Görüşe Karşı Görüş Formu 12.01.2017
P-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu 12.01.2017
P-22 İtiraz Formu (Paten/Faydalı Model İşlemleri için yapılacak itirazlar için) 12.01.2017
P-22A İtiraz Formu (Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu na Yapılacak olan İtiraz) 12.01.2017
P-23 Dönüşüm Formu (İncelemesiz - İncelemeli) 12.01.2017
P-24 Değişim Formu (Patent - Faydalı Model) 12.01.2017
P-25 Yıllık Ücret Formu 12.01.2017
P-26 Mücbir Sebep Formu 12.01.2017
P-27 Ücret İade Formu 12.01.2017
P-28 Lisans Formu 12.01.2017
P-28A Lisans İptal Formu 12.01.2017
P-29 Devir Formu 12.01.2017
P-30 Birleşme ve Ayni Sermaye Koyma Borcu Formu 12.01.2017
P-32 Miras Yoluyla İntikal Formu 12.01.2017
P-33 Rehin / Teminat Formu 12.01.2017
P-34 Kullanma Formu 12.01.2017
P-34A Kullanma Formu 12.01.2017
P-35 Kullanmama Formu 12.01.2017
P-36 Lisans Verme Teklifi Formu 12.01.2017
P-37 Onaylı Suret / Rüçhan Belgesi Talep Formu 12.01.2017
P-38 Terk / Geri Çekme Formu 12.01.2017
P-39 Vekil Atama / Azletme / Feragat Formu 12.01.2017
P-40 Hata Düzeltme Formu 12.01.2017
P-41 Bilgi Talebi Formu 12.01.2017
P-42 Tarifname Değişikliği Formu 12.01.2017
P-43 Dosya İnceleme Talep Formu 12.01.2017
P-44 Talepten Vazgeçme Formu 12.01.2017
P-45 Eksik Evrak Tamamlama Formu 12.01.2017
P-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu 12.01.2017
P-47 Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formu 12.01.2017
P-48 Unvana Göre Patent Faydalı Model Araştırma Formu 12.01.2017
P-49 Patent Faydalı Model Onaysız Suret Düzenleme Formu 12.01.2017