ENGLISH |

Marka > Buradan Başlayın

 

Marka Nedir?

Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Marka Başvurusu

Marka Başvurusu internet üzerinden çevrimiçi ya da kağıt halde başvuru olarak TPE gelen evrak birimine elden teslim edilerek(ya da posta yolu ile) yapılabilir. Marka tescil başvurusu hazırlanmadan önce mutlaka, "Marka Başvuru Kılavuzunun" dikkatli bir şekilde okunması ve "Marka Başvuru Formu M-101"in eksiksiz doldurulması gerekir. Kılavuzda belirtilen hususlara uygun olarak ve eksiksiz hazırlanan başvurular Enstitü tarafından başvuru tarihi, saati ve dakikkası itibariyle işleme alınır. Şekli eksiklik bulunan başvurulara ilişkin olarak şekli eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahibine iki aylık süre verilir. Bu tür başvurularda koruma tarihi şekli eksikliklerin giderildiği tarih itibariyle başlar.

Marka ve Coğrafi İşaret Başvurularının Hazırlanması Marka ve Coğrafi İşaret İşlemleri İle İlgili Bilgiler ve Gerekli Belgeler

Uluslararası Marka Tescili Kılavuzu

TPE Yayınları

TPE Tanıtım Filmlerini İzlediniz mi?

Yayındaki Ses Markaları (Yayın süresi 3 aydır)

 
Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Marka Tescil Başvurusu Yapacakların Dikkatine

Madrid Highlights
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Madrid sistemi kullanıcılarını son gelişmelerden haberdar etmek ve bu alandaki faaliyetler için bilgilendirmek amacıyla  Madrid Highlights’ı yayınlamaya başlamıştır. Madrid Highlights yılda 4 kez ve İngilizce olarak yayınlanmaktadır.Detaylı bilgi  http://www.wipo.int/madrid/en/highlights/ adresinden temin edilebilir.

TPE Santral (312) 303 10 00 | İnteraktif Bilgilendirme Servisi (312) 303 1 303
 Türk Patent Enstitüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Bir Kuruluştur | Kullanım Koşulları
Çevrimiçi İşlemler Anasayfa