ENGLISH |

Kurumsal > Danışma Kurulu


Danışma Kurulu, Enstitünün faaliyetleri çerçevesinde ve Enstitüye yardımcı olmak maksadıyla; Türkiye'nin teknolojik gelişimine ve sınaî mülkiyet haklarının etkin biçimde korunmasına, rekabet ortamının yaratılmasına ilişkin olarak, Enstitünün çalışma ilkeleri, faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programları hakkında düşünce bildirir ve tavsiyelerde bulunur.


2013 –  2014 DÖNEMİ TPE DANIŞMA KURULU ÜYELERİ 

ADI SOYADI

TEMSİL ETTİĞİ BAKANLIK VEYA KURULUŞ

Meral KAYA

Adalet Bakanlığı

Muhsin DERE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Cevahir UZKURT

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

N. Gökçen KAYA

Dışişleri Bakanlığı

H. Sibel KAPLAN

Ekonomi Bakanlığı

Dr. Ali Osman SARI

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Burak Serkan YAŞAR

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Hasibe IŞIKLI

Kalkınma Bakanlığı

Dr. Ş. Abdurrahman ÇELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mustafa KOÇ

Maliye Bakanlığı

Salih ÇELİK

Milli Eğitim Bakanlığı

Müh. Alb. Murat KAYRAKLIK

Milli Savunma Bakanlığı

Mahmut GÜNEŞ

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Sağlık Bakanlığı

Kemal AKDOĞAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Mehmet YENER

Hazine Müsteşarlığı

Dr. Serhat KÖSE

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Murat BAYBALI

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu

Ömer PAK

KOSGEB

Kaan DERİCİOĞLU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ecz. Arman ÜNEY

Türk Eczacıları Birliği

Dr. Hakan GİRİTLİOĞLU

Türk Tabipleri Birliği

Prof. Dr. Ender YARSAN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Mehmet ÇELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Enis BAĞDADİOĞLU

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu

Erol KİRESEPİ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

Prof. Dr. Ahmet İNCEKARA

Yükseköğretim Kurulu

Prof. Dr. Orhan AYDIN

Yükseköğretim Kurulu

Doç. Dr. Hasan OKUYUCU

Yükseköğretim Kurulu

Doç. Dr. Hayrettin ÇAĞLAR

Yükseköğretim Kurulu

Doç. Dr. Melih BULU

Yükseköğretim Kurulu

 

TPE Santral (312) 303 10 00 | İnteraktif Bilgilendirme Servisi (312) 303 1 303
 Türk Patent Enstitüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Bir Kuruluştur | Kullanım Koşulları
Çevrimiçi İşlemler Anasayfa