ENGLISH |

Haberler/Duyurular > Detay

TPE'de Büro Personeli Pozisyonunda İstihdam Edilecek 4. Yedek Aday Listesi
04.05.2012

Türk Patent Enstitüsünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince Büro Personeli pozisyonunda istihdam edilecek asil ve yedek adaylardan gelmeyen veya taleplerinden vazgeçenlerin yerine alınacak 4.yedek adayların listesi ekte yayınlanmıştır.

Yedek adayların 09 Mayıs 2012 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri tamamlayarak Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yedek adayların son müracaat tarihi olan 16 Mayıs 2012 tarihine kadar istenilen belgeleri ibraz edememesi veya taleplerinden vazgeçmeleri halinde yerlerine, KPSS puan sırasına göre tekrar yedek listedeki adayın alımı yapılacak olup, konuya ilişkin duyuru Web sayfamızda ayrıca yayınlanacaktır.


İSTENİLEN BELGELER

1 Başvuru formu (imzalı),
2) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli ya da okul onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Enstitümüzce onaylanacaktır),
3) Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan alınmış bilgisayar işletmeni sertifikası veya örgün eğitim yoluyla zorunlu, ortak, seçmeli bilgisayar dersi alan adaylar için onaylı transkript belgesi,
4) 2010 yılı KPSS (B) Grubu Puanı sonuç belgesinin aslı veya internet çıktısı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla Enstitümüzce onaylanacaktır),
5) T.C. Kimlik Numarası beyanı (Nüfus Cüzdanı fotokopisi),
6) Askerlik durumu hususunda yazılı beyan,
7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyan,
8) Sabıka kaydı bulunmadığına dair yazılı beyan,
9) Son altı ay içerisinde cepheden çekilmiş (4) adet vesikalık renkli fotoğraf.
10) İstihdam edilme talebinden vazgeçilmesi halinde yazılı beyan

Büro Personeli pozisyonuna yerleştirilecek olan yedek adayın listesi

Başvuru Formu

Bu haber 1162 kez okunmuştur.
TPE Santral (312) 303 10 00 | İnteraktif Bilgilendirme Servisi (312) 303 1 303
 Türk Patent Enstitüsü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Bağlı Bir Kuruluştur | Kullanım Koşulları
Çevrimiçi İşlemler Anasayfa