Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Marka İnceleme Kılavuzu yayınlandı (30.09.2019)

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümleri kapsamında marka başvurularının incelenmesine ilişkin kriterler Marka İnceleme Kılavuzu ile paydaşlarının istifadesine sunulmaktadır.

 

Bahse konu kılavuzun temel amaçlarından biri, SMK’nın “Marka tescilinde mutlak ret nedenleri” başlıklı 5 inci maddesinde sayılan bentlere ilişkin inceleme ilkelerinin açıklığa kavuşturulmasıdır. Bu amaçla hazırlanan ve 2011 yılının Kasım ayından bu yana uygulamada olan İnceleme Kılavuzunda güncelleştiren bu metin, marka başvurularına ilişkin verilen kararlardaki uyumu en üst seviyeye çıkarmayı da hedeflemektedir. Güncellenen kılavuzda konular daha fazla başlık altında incelenmiş, çok daha fazla örnek sunulmasına dikkat edilmiş, Mahkeme ve Kurum kararları ile Avrupa Birliği makamları tarafından verilen mahkeme ve Ofis kararlarından olabildiğince faydalanılmıştır.

 

Paydaşlarla birlikte katılımcı bir yöntemle oluşturulan metnin “yaşayan bir metin” olarak varlığını sürdürmesi amacıyla, ihtiyaç duyuldukça rutin aralıklarla genel ilkelere ve özel durumlara ilişkin yeni değerlendirmelerin kılavuza dahil edilmesi ve paydaşlara sunulması hedeflenmektedir.

 

Marka İnceleme Kılavuzu