Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Sınai Mülkiyet Başvurularıyla İlgili İşlem Sürelerine İlişkin Uzatma Hakkında Bilgilendirme (05.05.2020)

Bilindiği üzere, 26/03/2020 tarihli ve 31080 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 1’inci maddesiyle zorunlu idari başvuru yollarına ilişkin süreler, hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 13/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere durdurulmuştur.

Düzenleme, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirtilen süreleri de kapsamıştır.

Buna göre sınai mülkiyet mevzuatında yer alan süreli işlemlere ilişkin tüm süreler 13 Mart 2020 itibarıyla durmuştur.

Anılan Kanunun Geçici Madde 1/1 hükmü ile verilen yetki çerçevesinde, 29 Nisan 2020 tarihli ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile durma süreleri 15 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.

Buna göre sınai mülkiyet mevzuatında yer alan işlem süreleri aşağıdaki şekilde uygulanacaktır:

 

 

 Durum

 7226 sayılı Kanun ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Uyarınca İşlemin  Gerçekleştirilebileceği Son Tarih

1

Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 12 Mart 2020 veya daha önceki bir tarih olan işlemler

 Son işlem tarihi değişmeyecektir.

2

Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 13 Mart 2020 - 27 Mart 2020 arasında olan işlemler   (Belirtilen tarihler dâhil)

 30 Haziran 2020

3  

Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihi 28 Mart 2020 ila 15 Haziran 2020 arasında olan işlemler (Belirtilen tarihler dâhil)

İşlemin gerçekleştirilmesi için 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla kalan süre, 16 Haziran 2020 tarihine ilave edilecektir. (Belirtilen tarihler dâhil)

4

Kurum tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart 2020’den önce, bitiş tarihi 16 Haziran 2020 ve sonraki bir tarih olan işlemler

Kurum tarafından verilen sürenin bitiş tarihine 95 gün ilave edilecektir.

5    

Kurum tarafından verilen sürenin başlangıç tarihi 13 Mart 2020-15 Haziran 2020 tarihleri arasında olan   işlemler için (Belirtilen tarihler dâhil)

Kurum tarafından verilen süre, 16 Haziran 2020 tarihinde başlayacaktır.