Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Patent ve Faydalı Model Tescil Süreçlerine İlişkin Vekil İstişare Toplantısı - 14 Haziran 2021 (07.06.2021)

Kurumumuz Patent Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen patent ve faydalı model tescil faaliyetlerine ilişkin hususların değerlendirilmesi amacıyla 14 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 14:30’da elektronik ortamda Patent ve Marka Vekilleri İstişare Toplantısı gerçekleştirilecektir.

 

Toplantı katılım bildirimleri (ad, soyad ve e-posta bilgilerini içerecek şekilde), 11 Haziran 2021 Cuma günü saat 17:30’a kadar medya@turkpatent.gov.tr adresine yapılabilecektir.

 

 

Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ Kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından hazırlanmıştır.

14 Haziran 2021 Pazartesi günü elektronik ortamda gerçekleştirilecek olan Vekil İstişare Toplantısına katılım amacıyla TÜRKPATENT’le paylaşılan ad, soyad ve e-posta adresinden oluşan kişisel verileriniz etkinliğe katılımınızın sağlanması amacıyla işlenecektir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5’inci maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yolla işlenecektir.

İşlenen kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmayacak olup, etkinlik bitiminde imha edilecektir.

Etkinlik esnasında video kaydı alınmayacaktır ancak etkinliğin sosyal medyada yahut başkaca mecralarda duyurulması amacıyla, katılımcıların kişisel verilerini ihlal etmeyecek biçimde ve gerekli maskelemeler yapılarak toplantının ekran görüntüsü paylaşılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe göre Türk Patent ve Marka Kurumunun bulunduğu, Gazi Mahallesi, Hipodrom Caddesi No:13 06560 Yenimahalle/ANKARA adresine yazılı olarak veya kvkk@turkpatent.gov.tr adresine e-posta yoluyla ilebilirsiniz.