Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Çevrimiçi Yapılan Başvurularda Oluşturulan Alındı Belgelerine İlişkin Duyuru (16.12.2014)

Çevrimiçi Evrak Sistemi (ÇES) platformu üzerinden e-imza/mobil imza kullanılarak yapılan marka başvuruları “Alındı Belgesi”  formatında değişiklik yapılmıştır.

Çeşitli kurum ve kuruluşlara sunmak amacıyla veya başka bir sebeple ihtiyaç duyulan alındı belgesi yerine elektronik olarak imzalanarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına alındığı belirtilen, başvuru numarası ve gelen evrak numarasını haiz M201 kodlu çevrimiçi “Marka Tescil Başvuru Formu” ÇES platformu üzerinden indirilip kullanılabilecektir.