Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

PATLIB 2016 Konferansı (08.02.2016)

Ulusal patent ofisleri bilgi merkezleri (PATLIB) ile ulusal patent ofisleri temsilcilerinin katılımına açık olan PATLIB 2016 Konferansı, 3-4 Mayıs 2016 tarihlerinde Helsinki’de (Finlandiya) gerçekleştirilecek.

Avrupa Patent Ofisi ve üye ülkelerin ulusal patent ofislerinin işbirliği politikası çerçevesinde, her sene farklı bir üye ülkede düzenlenen PATLIB Konferansı’nın, "Networking" temalı bu yıl düzenlenecek konferansında, patent ofisleri ve PATLIB’ler tarafından uygulanan başarılı girişimler ve projelerle ilgili paylaşımlar yer alacak.

PATLİB’ler arası bilgi ve deneyim paylaşımı için önemli bir fırsat olarak değerlendirilen konferansa dinleyici veya konuşmacı olarak (ücretsiz) katılım sağlamak için TPE ve EPO siciline kayıtlı bir PATLIB çalışanı olmak gerekiyor.

TPE siciline kayıtlı olup, EPO siciline kayıtlı olmayan, mevcut TPE Bilgi ve Doküman Birimlerinin, PATLIB Sicili Kayıt Formunu doldurarak bilgi@teknolojitransferi.gov.tr adresine iletmeleri gerekiyor.

Avrupa Patent Ofisi (EPO), Avrupa Patent Sözleşmesine (EPC) taraf 38 üye ülkenin ulusal patent ofisleri ve PATLIB’lerden oluşan 320 civarındaki birim ile bir iletişim ağı oluşturmuştur. Bununla, merkezler arasında iletişimin ve işbirliğinin geliştirilmesi, patent bilincinin sağlanması ve buna ilişkin hizmetlerin kamuya (küçük ve orta ölçekli işletmeler, özel sektör, üniversiteler vb.) sunulması amaçlanıyor. 

Yeni bir TPE Bilgi ve Doküman Birimi kurmak isteyen kurumların (Üniversite, Ticaret/Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı, Teknopark vb.) buradaki örnek yazıya benzer resmi yazı ile TPE’ye talepte bulunması gerekiyor.

Ayrıntılı Bilgi