Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Patent ve Marka Vekilliği Sicil Kayıt ve Sicil Yenileme İşlemleri (28.07.2016)

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan Patent, Faydalı Model, Marka, Coğrafi İşaret, Tasarım ve Entegre Devre Topografyalarının başvuru ve başvuru sonrası işlemlerini, gerçek ve tüzel kişileri temsilen gerçekleştirmeye yetkili Patent ve Marka Vekillerinin sicil kayıt ve sicil yenileme işlemleri, Türk Patent Enstitüsü resmi internet sitesinden (https://online.turkpatent.gov.tr/CES/) elektronik ya da mobil imza ile yapılabilmektedir. Söz konusu başvurular, Türk Patent Enstitüsü Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav ve Sicil İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 16. Maddesi çerçevesinde elektronik ortamda alınacağından, 01/08/2016 tarihinden itibaren posta veya elden yapılan başvurular iade edilecektir.

Tüm Patent ve Marka Vekilleri ile Patent ve Marka Vekilliği Sınavını kazanarak yeni kayıt yaptıracaklara duyurulur.