Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Marka Yayına İtiraz İşlemlerinde Kullanım İspatı Uygulaması Hakkında Bilgilendirme (30.09.2017)

Değerli Başvuru Sahipleri ve Marka Vekilleri;

10.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 19 uncu maddesi ile marka tescilinde nispi ret nedeni olarak sayılan 6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraza mesnet markalar için Kanunda sayılan şartların oluşması kaydıyla kullanım ispatı talebinde bulunulması imkanı sağlanmıştır.

Bu kapsamda, başvuru sahiplerine, itiraz sahiplerine veya bu işlemleri müvekkilleri adına yürütecek marka vekillerine yol göstermesi amacı ile hazırlanan “Kullanım İspatı Kılavuzu” esastan yapılacak incelemeye ilişkin açıklamaları da içerir şekilde güncellenmiştir.

Söz konusu kılavuzun güncel haline, “Marka Mevzuat” (http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/laws/informationDetail?id=102) veya “Marka İşlem Formları” (http://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/forms/informationDetail?id=100) sayfalarından erişebilirsiniz.

Saygılarımızla.