Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Kurumumuzun Kısa Adının Hatalı Kullanımı Hakkında (20.06.2018)

Bilindiği üzere, 10 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 188’inci maddesiyle 5000 sayılı Kanunun 1’inci maddesi değiştirilerek Türk Patent Enstitüsünün adı Türk Patent ve Marka Kurumu olarak, kısa adı ise TÜRKPATENT olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte Kurum ile yapılan yazışmalarda ve yargı süreçlerinde gerçekleştirilen yazışmalarda aşağıda örnekleri yer alan hatalı kullanımlarla sıkça karşılaşılmaktadır:

HATALI 

DOĞRU  

TPMK               

    TÜRKPATENT   

Türk Patent         

TÜRK PATENT   

TPE                    

 

Bu itibarla, 5000 sayılı Kuruluş Kanunumuzun 1’inci maddesi kapsamında, tüm yazışmalarda Kurumumuzun kısa adının TÜRKPATENT (büyük harflerle ve bitişik olarak) şeklinde kullanılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususu kamuoyuna ve paydaşlarımıza saygı ile duyurulur.