Ana Sayfa  Tüm Duyurular  Duyurunun Detayı

Elektronik Arşiv Fatura Uygulaması (e-Arşiv Fatura) Kapsamında Fatura Gönderimi (14.08.2018)

Bilindiği üzere, 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında e-fatura mükellefi olan kullanıcılarımız adına düzenlenen faturalar, e-fatura sistemlerimizde oluşturularak Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) üzerinden başvuru sahiplerimize iletilmektedir.

Diğer taraftan, e-fatura mükellefi olmayan kullanıcılarımız adına düzenlenen tüm faturalar 16 Ağustos 2018 Perşembe gününden itibaren 433 Seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan Elektronik Arşiv Uygulaması (e-Arşiv) kapsamında düzenlenecektir.

e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenecek faturaların elektronik ortamda iletilebilmesi için başvuru evraklarında elektronik posta adresinin doğru ve eksiksiz bir biçimde belirtilmesi zorunludur. Eksik ve hatalı e-posta adresi bildirimlerinden kaynaklı hatalı fatura gönderimlerinden Kurumumuz sorumlu tutulamayacaktır.

Öte yandan, Kurumumuz tarafından e-Arşiv Uygulaması kapsamında düzenlenen faturalara düzenleme tarihinden 2 iş günü sonra http://efatura.gov.tr/earsivsorgula.html adresinden Satıcı Vergi Kimlik Numarası (Türk Patent ve Marka Kurumu Vergi Kimlik No: 876 005 1037), Fatura Numarası veya Fatura Tutarı bilgileri girilerek ulaşılabilecektir.

Fotoğraflar