Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

TPE Bilgi Doküman Birimleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri Personeline Seminer (12.06.2014)

Türk Patent Enstitüsü, 12-13 Haziran 2014 tarihleri arasında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüklerinde, üniversitelerde, sanayi ve ticaret odalarında bulunan TPE Bilgi Doküman Birimleri personeline yönelik bir eğitim semineri düzenledi. 

Seminerin açılışına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. İsmail CERİTLİ Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında inovasyonun önemine dikkat çekerek, Bakanlığın yürütmekte olduğu projeler ve sınai mülkiyet konusunda sağlanan destekler hakkında bilgiler verdi. 

Türk Patent Enstitüsü konferans salonunda gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan TPE Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim YAŞAR, Türkiye’de uygulanan sınai mülkiyet sistemi ve Türk Patent Enstitüsü faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. TBMM gündeminde bulunan, sınai mülkiyet konusunda yeni düzenlemeler içeren Kanun Tasarısında yer alan hususlardan söz etti.

Tasarıyla, üniversitelerde üretilen patentlerin hak sahipliğinin üniversitelere verilmesinin yanı sıra öğretim üyelerine elde edilecek gelirden pay verilmesinin sağlandığını belirten Dr. İbrahim YAŞAR, Tasarının üniversitelerde yapılan Ar-Ge çalışmalarının sonuç odaklı olması yönünde önemli katkılar sağlayacağını, proje yapmaktan ziyade proje sonuçlarından elde edilecek değerin paylaşılması üzerine odaklanacak bir Ar –Ge alanı oluşacağını söyledi. Bu durumun sınai mülkiyete konu buluşların sayısı yanında kalitesinin ve lisans sözleşmelerine konu olmasının yani ticarileşme oranının artmasına da imkan vereceğini ifade etti. Faydalı model başvurularında araştırma raporları getirilmesi yanında incelemesiz patent uygulamasının kaldırılmasının da bu alana önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti. 

Benzer şekilde sınai mülkiyetin diğer bileşenleri olan marka, tasarım ve coğrafi işaretler konusunda da söz konusu Tasarıda önemli değişiklikler getirildiğini söyleyen Dr. YAŞAR, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülke olarak sınai mülkiyet farkındalığını toplumun tüm katmanlarına yaymak durumundayız. Sınai mülkiyet haklarının tesciline ilişkin faaliyetleri yürüten bir kurum olarak Enstitümüzün Ankara dışında bir teşkilatının bulunmaması, Türkiye’nin geniş bir coğrafi alana yayıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, üniversiteler, sanayi ticaret odalarında açmış olduğumuz TPE bilgi doküman birimleri yanında Bakanlığımız İl Müdürlüklerinin sınai mülkiyet alanında ortaya koyacakları faaliyetlerin önemi ortaya çıkmaktadır.” 

“Türkiye olarak diğer ülkelerin sınai mülkiyet ofisleri ile mukayese ettiğimizde bilgi ve doküman birimi sayısında oldukça iyi bir noktadayız. Özellikle son on yılda bu alanda önemli mesafe kat edilmiştir.2004 yılında 4 adet olan TPE Bilgi doküman birimi sayısı bugün itibariyle 44’ü üniversitelerimiz bünyesinde olmak üzere 72 adede çıkmıştır. TPE olarak 2004 yılından bu yana belirli periyotlarda düzenlediğimiz eğitimlerle buradaki temsilcilerin ve çalışanların sınai mülkiyet bilgisini artırmayı amaçlıyoruz.”

2 günlük eğitimin içeriğinden de söz eden Dr. İbrahim YAŞAR, eğitime katılan birimlerin temsilcilerinin bulundukları bölgelerde sınai mülkiyet farkındalığı yaratma konusunda üzerlerine önemli görevler düştüğünü, eğitimin sınai mülkiyet bilgi ve becerilerini artırmaları yönünden büyük önem taşıdığını belirtti. Katılımcılara, gerek birbirleriyle gerek Türk Patent Enstitüsüyle sürekli bir iletişim halinde olmaları konusunda telkinlerde bulundu.

 

Program

Fotoğraflar