Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Standarda Esas Patentler ve Lisanslama Politikaları Çalıştayı (30.10.2019)

 

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip ASAN, "Akıllı telefonlar, tabletler, nesnelerin interneti, otonom araçlar ve yapay zeka konularında ilerleme kaydedildikçe, bu hızlı gelişime paralel olarak 'birlikte çalışabilirliğin' sağlanması için, yeni standarda esas patentlerin ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmektedir." dedi.

TÜRKPATENT tarafından düzenlenen "Standarda Esas Patentler ve Lisanslama Politikaları Çalıştayı" ilgili kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ASAN, burada yaptığı konuşmada, kısaca "SEP" olarak adlandırılan "standarda esas patentler"den çoğunun bilgi ve iletişim teknolojileri alanında olduğunu söyledi. 

SEP'lere ilişkin ekonomik verileri paylaşan ASAN, sadece 2G, 3G ve 4G standartlarına ilişkin lisans gelirlerinin 18 milyar dolar seviyesinde olduğunun tahmin edildiğini bildirdi.

ASAN, bilgi ve iletişim teknolojilerinin diğer sektörlerdeki kullanımının yaygınlaşmasına paralel olarak SEP'lerin oynadığı rolün daha da artacağını belirterek, "Akıllı telefonlar, tabletler, nesnelerin interneti, otonom araçlar ve yapay zeka konularında ilerleme kaydedildikçe, bu hızlı gelişime paralel olarak 'birlikte çalışabilirliğin' sağlanması için, yeni SEP'lerin ortaya çıkması kaçınılmaz hale gelmektedir." diye konuştu.

Ülkelerin kendi piyasa ve teknolojik gelişmişlik durumuna göre SEP konusunda geliştirdiği farklı uygulamalara dikkati çeken ASAN, "Türkiye'nin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi"nde de teknoloji standartlarının geliştirilmesine ve fikri mülkiyet haklarının kullanımına özel önem verildiğini hatırlattı.

ASAN, çalıştayda SEP'lerin oluşturulması, lisanslama pratiklerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve Türkiye'nin yenilik ekosistemindeki paydaşlar arasındaki ilişkiler ağının geliştirilmesi konusunda bir yol haritasının ortaya konulacağını dile getirdi.

SEP'ler firmaların kararlarında da etkili

Firmalar ve tüketiciler arasında birlikte/karşılıklı çalışabilirliği ve güvenli teknolojilerin yayılmasını sağlama amaçlı standartlarla Ar-Ge'yi teşvik eden ve yenilikçi firmaların yatırımlarında yeterli getirileri almalarını sağlamayı hedefleyen patentler arasındaki etkileşim arayüzü, yenilik ve büyüme için kritik rol oynuyor.

Bu arayüzün en önemli bileşenini ise "bir standarda uyum için kullanılmak zorunda olunan patent" olarak tanımlanan SEP'ler oluşturuyor.

SEP'ler, bir yandan teknoloji standartlarının gelişimi temelinde Ar-Ge ve yenilik sürecinde geliştirilen kritik teknolojilerin katma değerli sanayileşme ve büyümeyle ilişkisini kurarken bir yandan da lisanslama uygulamaları aracılığıyla firmaların yatırım ve üretim kararlarını doğrudan etkileyebiliyor.

Fotoğraflar