Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

İtalyan Fikri Mülkiyet Yardım Masası Açılışı Venedik Sarayı'nda Yapıldı (28.05.2014)

İtalyan Ticaret Merkezi bünyesinde oluşturulan Fikri Mülkiyet Masası açılışı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN ve İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Gianpaolo SCARANTE katılımıyla, 28 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul’daki Venedik Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerin, Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik arasındaki ticari ilişkilerin artmaya başladığı on dördüncü yüzyıla kadar uzandığını, bugün gelinen noktada, her iki ülkenin de Akdeniz havzasında ortak çıkarları, ortak tarihleri ve ortak değerleri paylaşan iki bölgesel güç haline geldiğini söyledi.

Prof. Dr. Habip ASAN, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine yönelik girişimleriyle ve bu süreçte İtalya’nın da kuvvetli desteğiyle derinleşen stratejik ortaklığın iki ülke arasındaki sıkı ticari ilişkiler ile sürdüğünü, Türkiye’nin dördüncü büyük ticaret ortağı olarak karşımıza çıkan İtalya ile iş yapma kolaylığının sağlanması için ticaret ve yatırım ortamının elverişliliğini sağlamanın da kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Bir ülkede yatırım yapmadan önce dikkat edilecek temel unsurlardan birinin yatırımlar için sağlanan korumalar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Habip ASAN, patent, marka ve tasarımları içerisine alan fikri yatırımların korunması noktasında Türk Patent Enstitüsü’nün yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 

Geçtiğimiz yıl hazırlanan sınai mülkiyetin tüm alt bileşenlerine yönelik düzenlemeler içeren Kanun Tasarısından söz eden Prof. Dr. Habip ASAN, yakın bir zamanda yasalaşması beklenen bu Tasarı ile daha nitelik bir sınai mülkiyet üretim yapısına geçilmesinin, üniversitelerin fikri mülkiyet sistemi içerisinde çok daha aktif bir konuma getirilmesinin, AB müktesebatı ile uyumun artırılmasının ve prosedürel bazı iyileştirmelerin yapılarak TPE’nin kurumsal kapasitesinin artırılmasının planlandığını anlattı. 

Prof. Dr. Habip ASAN konuşmasının sonunda, İtalyan Fikri Mülkiyet Yardım Masasının, İtalya’nın fikri mülkiyet yatırımlarının ülkemizde korunmasına yardımcı olacağına ve iki ülke ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacağına ilişkin inancını dile getirdi. 

İtalya Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte bir de “Türkiye’de Sınai Mülkiyet Hakları” konulu seminer gerçekleştirildi.

Çok sayıda Türk ve İtalyan firma temsilcisinin katılım sağladığı seminerde, Türkiye’deki sınai mülkiyet sistemi ve TPE’nin marka tescil işlemleriyle yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen faaliyetlerin yanı sıra özel sektör temsilcilerince de konuya ilişkin sunumlar yapıldı. 

Fotoğraflar