Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi Çalıştayı (30.04.2014)

Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesinin hazırlanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında bugün Ankara'da bir Çalıştay gerçekleştiriliyor.

Çalıştayın açılışını yapan Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Başbakanlığın 2008/7 sayılı genelgesi ile kurulan Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu, coğrafi işaretler alanında ulusal stratejinin belirlenmesi amacıyla, konuyla ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının dahil olacağı çalışmaların başlatılması görevinin Türk Patent Enstitüsü başkanlığında ve koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade ederek bugün gerçekleştirilen paydaşları bir araya getiren Çalıştayın, Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi hazırlık sürecinin en önemli aşamalarından biri olduğunu söyledi. 

Sınai mülkiyetin temel bileşenlerinden biri olan coğrafi işaretlerin “anonim sahiplik” özelliğiyle diğer sınai mülkiyet haklarından farklılaştığını belirten Prof. Dr. Habip ASAN, coğrafi işaretlerin, kökenin bulunduğu yöre, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünleri gösterdiğini söyledi. “Bu nedenle, coğrafi işaretler, ülkelerin önemli kültürel kaynakları arasında sayılmaktadır. Coğrafi işaretlerin kırsal kalkınmaya, ülke ve yöre tanıtımına ve turizme katkısı gibi pek çok farklı işlevinden bahsetmemiz mümkündür. Ancak bütün bunların ötesinde coğrafi işaretleri, sadece bizim sahip olduğumuz öz ve özel değerlerimiz olarak görmek durumundayız” dedi.

Coğrafi işaretlerin sahip olduğu “ulusal” boyutun, ülkesel politikaların ve stratejilerin oluşturulması ihtiyacını doğurduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Habip ASAN, ülkemizde ilgili taraflarca konuyla ilgili çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ancak bu çalışmaların belirli bir koordinasyon içerisinde ve paydaşlar arası işbirliğiyle yürütülmesinin çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Son dönemde ülkemizde farklı sektörel ve tematik stratejiler hazırlandığından söz eden Prof. Dr. Habip ASAN, sekretaryasını TPE’nin yürütmekte olduğu Türk Tasarım Danışma Konseyi Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarının ve benzer şekilde daha üst bir belge olarak geçtiğimiz yıl içerisinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubu tarafından Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bilgisini aktardı.

Prof. Dr. Habip ASAN, aynı şekilde coğrafi işaretlerle ilgili Strateji Belgesinin de tarafların değerli katkılarıyla hazırlanarak ulusal mahiyet kazanmasının ve ilgili Kurulların onayına sunulmasının hedeflendiğini belirterek, çalışmaya katkı sağlayan herkese teşekkür etti. 

Fotoğraflar