Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi Düzce Üniversitesi Etkinlikleri (18.04.2014)

Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi işbirliğiyle yürütülmekte olan “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında 17 Nisan 2014 tarihinde Düzce Üniversitesi’nde, üniversite yönetimine yönelik gerçekleştirilen senato bilgilendirme toplantısında TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Türkiye’deki sınai mülkiyet sistemini anlattı.

Üniversitelerin sınai mülkiyetle ilişkisini değerlendiren Prof. Dr. Habip ASAN, üniversitelerin katma değeri yüksek patent üretiminde daha aktif ve etkili bir rol üstlenebilmeleri ve üretilen patentlerin ticarileştirilmesi yönünde çalışmalarını nasıl yönlendirebilecekleri konusunda bilgiler aktardı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU’nun açılış konuşması sonrası bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Habip ASAN, önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen, üniversitelerde üretilen patent haklarını yeniden düzenleyen Sınai Mülkiyet Yasa Tasarısı ve tasarıda yer alan diğer hususlar hakkında bilgi verdi. Tasarının yasalaşmasıyla, üniversite mensuplarının buluşlarında hak sahipliğinin üniversiteye geçtiğini, ancak buluştan elde edilecek gelirin en az üçte birinin öğretim üyesine verilmesinin öngörüldüğünü belirtti. 

Düzenleme ile üniversitelerde üretilen bilginin reel sektöre aktarılmasının kolaylaşacağını anlatan Prof. Dr. ASAN, ayrıca üniversitelerde yapılan araştırmaların artarak sınai mülkiyete ve ekonomiye daha fazla katkı sağlanmasının beklendiğini anlattı.

“Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında sınai mülkiyet farkındalık düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında yer alan üniversitelerimiz akademisyenleriyle 40’ın üzerinde Senato Bilgilendirme Toplantıları, Farkındalık Seminerleri ve Eğiticilerin Eğitimi etkinlikleri gerçekleştirildi.

Senato Bilgilendirme Toplantısının yanı sıra, TPE uzmanlarınca marka , patent ve endüstriyel tasarım konularını içeren bilgilendirme semineri gerçekleştirildi ve öğretim üyelerine patent uzmanlarınca birebir danışmanlık hizmeti verilmesini içeren Patent Randevu Sistemi uygulandı. 

Fotoğraflar