Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Prof. Dr. Habip ASAN, NTV'de Gökay OTYAM?ın Sorularını Yanıtladı (24.03.2014)

TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, bu sabah NTV Ortak Gelecek programında Gökay OTYAM’ın Ar-Ge ve Patent konusundaki sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Habip ASAN, 2004 yılında milli gelirin binde beşinin Ar-Ge harcamalarına ayrıldığını, bugün bu oranın binde dokuz civarında olduğunu belirterek, artışın iki kat olmasına rağmen batılı ülkelere nazaran halen oldukça düşük olduğunu ifade etti.” Fakat artışın milli gelirin üç katından fazla olduğunu düşünecek olursak iyi bir noktaya doğru gidildiğini söyleyebiliriz” dedi. 

Bugün yaklaşık 8 milyar Dolar tutarında olan ar-ge bütçesinin, 2023 vizyonu ile ortaya koyulan ‘milli gelirin %3’ünün Ar-Ge’ye ayrılması’ hedefi doğrultusunda, 2023 yılında Türkiye milli gelirinin 2 trilyon Dolar olması durumunda yaklaşık 60 milyar Dolara ulaşmasının öngörüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Habip ASAN, bunun üçte ikilik bölümünün özel sektör marifetiyle karşılanmasının beklendiğini ekledi.

Türkiye’de son yıllarda patent başvurularında oldukça iyi gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Habip ASAN, “Örneğin TPE 1994 yılında kuruldu, bu yıllarda Türkiye’de yıllık 170 patent başvurusu yapıldı. 2013 yılında Türkiye’de yerli patent başvuru sayısı 4600 civarında oldu.1995 yılından bugüne toplam 27 kat bir artış yaşandı. Ortalama her yıl %20’nin üzerinde bir artış oldu. Oysa dünya ortalamasına baktığımız zaman bu yıllarda bütün dünyada 1 milyon civarında patent başvurusu yapılırken 2013 yılında 2 milyonun üzerinde yani yaklaşık %5 lik bir artış yaşandığı görülüyor. Türkiye’deki patent artışları dünya ortalamasının yaklaşık 4-5 katı. Şu anda istediğimiz rakamlara ulaştığımız söylenemez ancak çok doğru bir noktaya doğru gittiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Prof. Dr. Habip ASAN, Gökay OTYAM’ın yönelttiği “Doğru Ar-Ge çalışması nasıl yapılır, nasıl geri dönüşü sağlanır? Türkiye bu konuda daha fazla ne yapmalı?” sorusuna karşılık olarak, bu konuda doğru bir ekosistem oluşturulması için çalışmalar yapıldığını, bütün bileşenlerin tam olarak tamamlanmadığını belirterek, 5746 sayılı Ar- Ge Merkezleri Yasasını örnek gösterdi. Yine meclisin gündeminde olan sınai mülkiyet kanun tasarısıyla da üniversiteleri işin içine daha fazla katılmasının istendiğini anlattı.

Doğru Ar-Ge’nin doğru bir atmosferde yapılması gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Habip ASAN, sistemin bütün bileşenleriyle, sınai mülkiyet boyutuyla, Ar-Ge merkeziyle, teşvik sistemiyle ve toplumsal farkındalık çalışmalarıyla hep birlikte yürüyen bir ekosistem oluşturulmasının zorunluluğundan söz etti.

Türkiye’de Ar-Ge merkezi sayısının 150’ye yaklaştığını söyleyen Prof. Dr. Habip ASAN, 19 Şubat’ta yürürlüğe giren 6518 sayılı yasayla, Türkiye’de yerli Ar-Ge ile üretilen patentlerden elde edilecek gelirlerin %50’sinin kurumlar vergisinden muaf tutulacağını aktardı. Bunun Türkiye’de ar- ge faaliyeti sonucu elde edilen patentlerin ticarileştirilmesiyle yapılacak 1 milyon TL tutarında bir satıştan 200 bin TL tutarında bir avantaj elde edilmesi anlamına geldiğini belirtti. “Bunun önümüzdeki günlerde Türkiye’de Ar-Ge ekosisteminin gelişmesine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Ar-Ge yapmadan önce yapılması gereken patent araştırmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Habip ASAN, patentin dünyada yeni olması ve rakiplerine karşı bir avantaj sağlaması gerektiğini vurguladı. Dünyada teknik bilginin yaklaşık %80’inin patent dokümanlarında yer aldığını, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Patent Ofisi ile yapılan antlaşma gereği, Şubat 2014 de devreye giren bir sistemle dünyadaki tüm patent dokümanlarına Türkçe olarak erişmenin mümkün hale geldiğini söyledi. ”Girişimcilerimiz, sanayicilerimiz, öğretim üyelerimiz, EPO veya bizim sayfamız üzerinden tüm veri tabanlarına Türkçe olarak erişebiliyor ve dünyanın neresinde ne olup ne bitiyor, yabancı dil bilmese bile ulaşabiliyor” dedi. 

Prof. Dr. Habip ASAN, Ar-Ge yapmadan önce konuyla ilgili çok iyi bir araştırma yapmak gerektiğini özellikle belirterek, Avrupa’da bile yıllık Ar-Ge çalışmalarda yaklaşık 70-80 milyar Euro'nun boşa gittiğini, çünkü Ar-Ge sonrası patent başvurusu yapılmak istendiği zaman bu başvurunun daha önce başka bir yerde yapıldığının ortaya çıktığını söyledi. 

Kaynakların sınırlı olması nedeniyle daha önce yapılmış bir buluşu bir daha bulmak için uğraşmamak gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Habip ASAN, sözlerini, Ar-Ge sonucu ortaya çıkan buluşun ancak ticarileştirilmesi halinde reel sektöre aktarılabileceğini, daha sürdürülebilir bir ekonomik yapının oluşturulabileceğini ve istihdam sorununa çözüm üretilebileceğini ifade ederek tamamladı.

Fotoğraflar