Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Fırat Üniversitesi Senato Bilgilendirme Toplantısı (01.11.2013)

Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi işbirliğiyle oluşturulan ve 2012 yılında başlatılan “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN’ın gerçekleştirdiği Üniversite Senato Bilgilendirme Toplantılarına, bugün Elazığ Fırat Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantı ile bir yenisi eklendi. 

Ülkelerin ekonomileri ve teknolojinin gelişiminde önemli rol oynayan sınai mülkiyet hakları konusunda, özellikle patentlerin üretilmesi noktasında üniversiteleri daha etkin kılmaya yönelik, üniversite yönetimlerini bilgilendirme ve yönlendirme amacını taşıyan toplantıda, Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, Fırat Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan ALLİ ve üniversitenin diğer üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Prof. Dr. Habip ASAN, üniversite senatosunu ve akademisyenleri, sınai mülkiyet sistemi ile üniversitelerde üretilen bilginin artırılması ve reel sektöre aktarılması yönünde sınai mülkiyetin etkin kullanımı hakkında bilgilendirdi.

TBMM’de bulunan ve önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenen Sınai Mülkiyet Yasa Tasarısı’ndan söz eden Prof. Dr. ASAN, kanun tasarısıyla üniversitelerde akademisyenlerin buluş yapmasını teşvik edecek önemli bir adım atıldığını belirterek, mevcut durumda buluşlar üzerindeki patent hakkının buluşu yapan üniversite öğretim üyesine ait olduğunu, patent verme sürecinin uzun ve maliyetli olması ve alınan patentlerin ticarileştirilmesinin zor olmasından dolayı akademisyenlerin yaptıkları buluşları patent başvurusuna dönüştürmede zorluklar yaşadığından bahsetti. 

Prof. Dr. Habip ASAN, yeni dönemde patent üzerindeki hak sahipliğinin üniversitelere verilmesiyle, üniversitelerin patentin ticarileştirilmesi sonucu elde ettiği gelirin en az üçte birinin buluş sahibi akademisyene verileceğini, üniversitenin elde ettiği gelirin yeni araştırmalara imkan sağlayacağını, aynı zamanda buluşu yapan öğretim üyesine pay verilmesinin de yeni buluşların yapılması yönünde teşvik edici olacağını anlattı. “Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında sınai mülkiyet farkındalık düzeyinin yükseltilmesi amacıyla bugüne kadar gerçekleştirilen Senato Bilgilendirme Toplantıları, Farkındalık Seminerleri ve Eğiticilerin Eğitimi etkinlikleri hakkında bilgiler aktardı. 

Toplantıda ayrıca, akademisyenler ve üniversite yöneticileri ile birlikte üniversitelerin sınai mülkiyet sistemine entegre edilmesi ve sistemin aktif birer kullanıcısı haline getirilmesi sürecinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. 

Fotoğraflar