Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

TPE CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı'nda (25.10.2013)

CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı bu yıl 24-27 Ekim 2013 tarihlerinde İstanbul CNR Expo’da gerçekleştiriliyor. 

Türk Patent Enstitüsü bu yıl da ekonomik ve teknolojik gelişimde önemli bir araç olan sınai mülkiyet hakları konusunda ilgili kesimleri bilgilendirmek üzere fuarda yerini aldı. 

Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, fuar organizasyonu çerçevesinde 25 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilen CeBIT Sinerji Zirvesi&CeBIT Küresel Konferansının Yenilikçilik ve Girişimcilik oturumunda düzenlenen panelde bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Habip ASAN, yenilikçilik ve girişimciliğin sınai mülkiyet bileşeninden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, inovasyon , Ar-Ge, bilgi ekonomisi, girişimcilik konularının fikri mülkiyetle ilişkisine değindi. Türkiye’de gerçekleştirilen sınai mülkiyet hakları ve inovasyon faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı.

Fikri sermayenin işletmelerin toplam varlıkları içerisindeki payının son 35-40 yıl içinde %80’lerin üzerine çıktığını belirten Prof. Dr. ASAN, Avrupa Patent Ofisi ve OHİM işbirliğiyle, fikri mülkiyet ile ekonomi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik Avrupa’da yapılan ve yaklaşık bir ay önce sonuçları açıklanan araştırmada, marka, patent, tasarım, telif hakları gibi farklı sınai mülkiyet bileşenlerinden oluşan kümelerden yola çıkılarak 321 sınai mülkiyet yoğun sektör bulunduğu ve bu sektörlerin istihdama doğrudan katkısının %26 olarak tespit edildiği bilgisini aktardı. Tüm bunların fikri mülkiyetle ekonominin ne kadar birbirine bağlı ve küresel rekabetin önemli bir aracı olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti. Sınai mülkiyet yoğun sektörlerin gayrı safi milli hasılaya 4.7 Trilyonluk bir katkı sağladığının, toplam milli gelirin yaklaşık %40’ının fikri mülkiyet yoğun sektörler tarafından yaratıldığının görüldüğünü, bu nedenle inovasyon döngüsünün çok önemli bir halkasını oluşturan sınai mülkiyet konusunun daha fazla öne çıkarılması gerektiğini anlattı.

Ülke olarak 2023 vizyonu için belirlenen hedeflerden söz eden Prof. Dr. Habip ASAN, bu hedeflere ulaşmada, 10 küresel marka oluşturmak, dünyada Türk Tasarımı imajının yerleştirmek, 50 bin yerli patent başvurusuna ulaşmak ve GSMH’nin %50’sine karşılık gelen fikri mülkiyet portföyü oluşturmak şeklinde ortaya koyulan 2023 sınai mülkiyet vizyonun gerçekleştirilmesinin önemli bir etkisi olacağını söyledi.

Prof. Dr. Habip ASAN, bu hedeflere ulaşılması açısından sınai mülkiyet verilerindeki artışların ve özellikle son dönemde yapılan, bunların reel ekonomiye aktarılması anlamına gelen ticarileştirme çalışmalarının, bu konuda doğru yolda olunduğunu gösterdiğini söyledi. Son dönem sınai mülkiyet verilerini paylaşarak, Türk Patent Enstitüsü’nün üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, üniversite buluşlarının artırılması ve üniversitelerin sınai mülkiyet konusunda daha aktif rol alması yönünde yürüttüğü projeler hakkında bilgiler verdi. 

Türk Patent Enstitüsü, yeni ürün ve hizmetlerini tanıtmak üzere CeBIT Bilişim Eurasia’da bir araya gelen bilişim dünyasının temsilcilerine, Fuar süresince Fuar merkezinde yer alan standında, sınai mülkiyetin etkin kullanılmasıyla firmalarına sağlayacakları avantajları anlatacak ve tescil işlemlerini internet ortamında gerçekleştirebilmeyi sağlayan TPE online başvuru sistemleri hakkında bilgiler verecek. 

Fotoğraflar