Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

WIPO 2013 Yılı Genel Kurul Toplantıları Cenevre'de Yapıldı (27.09.2013)

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) 2013 yılı Genel Kurul Toplantıları için Cenevre’de bulunan Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN başkanlığındaki Türk heyeti, uluslararası temaslarını sürdürüyor.

WIPO’nun bu yıl 51.si gerçekleştirilen ve 1000’den fazla delegenin katılım sağladığı Genel Kurul Toplantılarında bir konuşma yapan Prof. Dr. Habip ASAN, WIPO nun liderliğinde fikri mülkiyet hakları alanında uluslararası anlaşmaların gerçekleştirilmesi konusunda, bu yıl Haziran ayında kabul edilen Marakeş Andlaşması ile çok önemli bir adım atıldığını vurgulayarak, coğrafi konumu itibariyle üç kıtanın kesiştiği önemli bir yere sahip olan Türkiye'de WIPO’nun bir dış bağlantı bürosunun açılmasına yönelik talebi dile getirdi.

Prof. ASAN, Türkiye’de sınai mülkiyet alanında kaydedilen olumlu gelişmeleri ve üniversitelere yönelik geliştirilen fikri mülkiyet politikalarını paylaştığı konuşmasında, başta WIPO olmak üzere ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılan işbirliği anlaşmaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara değindi.

Prof. ASAN başkanlığındaki Türk heyeti WIPO Genel Müdürü Francis GURRY ile görüşmelerde bulundu. Görüşmelerde WIPO şemsiyesi altında Türk Fikri Mülkiyet Akademisinin kurulması konusunda WIPO desteğinin beklendiği belirtildi, başarı ile yürütülen işbirliği faaliyetlerinden duyulan memnuniyet vurgulandı.

Prof. ASAN başkanlığındaki Türkiye heyeti Genel Kurul Toplantılarının yanı sıra, ulusal sınai mülkiyet ofisleriyle ve uluslararası kuruluşlarla yoğun temaslar sürdürdü. Türk Patent Enstitüsü gerçekleştirdiği temaslar kapsamında İsviçre hükümeti yetkilileri ile ortak patent sistemi ve coğrafi işaretlerin ikili anlaşmalar çerçevesinde korunması konusunda karşılıklı mütalaalarda bulundu. Güney Kore Buluşçular Derneği Başkanı ile gerçekleştirilen görüşmede Türkiye’ye yönelik gerçekleştirilebilecek eğitim faaliyetleri konusunda dayanışma sağlandı. Öte yandan Tacikistan heyeti ile yapılan görüşmede iki ülke arasında yakın ilişkiler kurma konusundaki ortak niyetler dile getirildi. Türk Heyeti ayrıca Fransız Fikri Mülkiyet Enstitüsü Başkanı ile işbirliği görüşmelerinde bulundu.

Türkiye delegasyonu WIPO'nun Madrid, Hague ve Lisbon Anlaşmalarının yürütülmesinden sorumlu birim yetkilileri ile görüşmelerde bulundu. Görüşmede Madrid Protokolü kapsamına Uluslararası Büro ile yazışmaların elektronik yürütülmesi projesinde gelinen nokta, atılması gereken adımlar, halihazırda devam eden geçici uzman istihdamı konusunda devamlılık talebi dile getirildi. Ayrıca WIPO Akademi yetkilileri ile yapılan görüşmede sınai mülkiyet eğitimine ilişkin olarak karşılıklı işbirliği çerçevesinde atılabilecek adımlar ve geliştirilebilecek alternatif eğitim ve işbirliği konuları tartışıldı.

WIPO Avrupa ve Asya'daki Belirli Ülkeler Bölümü yetkilileri ile yapılan görüşmede Türk Patent Enstitüsü ile WIPO arasında süregelen üst düzey işbirliğinin güçlendirilerek devam ettirilmesi, yeni işbirliği alanlarının geliştirilmesi, eğitim ve uzman değişimi projeleri ve uluslararası etkinlikler konuları görüşüldü.

Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Birliği İç Pazar Uyum Ofisi Başkanı (OHIM) Antonio CAMPINOS başkanlığındaki OHIM delegasyonu arasındaki üst düzey toplantıda, taraflar arasında yıllardır güçlenerek devam eden işbirliğinin sürdürülmesi konusunda karşılıklı niyet vurgulandı.

Öte yandan Türkiye'nin kısa bir süre önce katılım sağladığı OHIM “TMview” veri tabanına veri akışının düzenliliğin ve devamlılığının sağlanmasına yönelik olarak bir Ek Protokol imzalandı. Karşılıklı eğitim olanaklarının arttırılması, uzman değişiminin sağlanması, TPE inceleme kılavuzlarına ilişkin olarak sürdürülen işbirliğinin devam ettirilmesi, OHIM tarafından sağlanabilecek dil kursları konularında görüş birliğine varıldı ve diğer işbirliği alanları ele alındı. 

Bu toplantıların yanı sıra, Genel Kurul sırasında çok sayıda ülke heyetiyle ikili görüşmeler gerçekleştirildi. 

Fotoğraflar