Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

2015 Yılında Uygulanacak Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı (01.01.2015)

Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan marka tescil başvurularında yer alan mal ve hizmetlerin sınıflandırılması,  ülkemizin de taraf olduğu Nis Anlaşması hükümlerine göre oluşturulan Nis Sınıflandırmasına uygun olarak yapılmaktadır.

Nis Sınıflandırması, Nis Anlaşması’na taraf ülkelerin kararlarıyla, her yıl yapılan toplantıyı takiben ilgili yılda yayımlanmakta ve takip eden yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yürürlüğe girmektedir.

Nis Sınıflandırması kapsamına uygun olarak, 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” 8 Aralık 2014 tarihli ve 29199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 

1 Ocak 2015 tarihinden itibaren yapılacak marka tescil başvurularında yer verilecek olan mal ve hizmetlerin bu Tebliğ ve ekinde yer alan mal ve hizmet listesi esas alınarak düzenlenmesi gerekiyor. 

Tebliğ ve ekinde yer alan Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi

Fotoğraflar