Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü (27.04.2015)

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü kapsamında Türk Patent Enstitüsü’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu bir konser gerçekleştirdi.

Konser öncesi bir konuşma yapan TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN, ilk kez 1999 yılında WIPO Genel Kurulu sırasında tüm üye devletlerin mutabakatı ile WIPO’nun kuruluş anlaşmasının imzalandığı “26 Nisan” tarihinin Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmasının kararlaştırıldığını ve bu yıl 15 incisinin kutlandığını söyledi.  

Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nün, fikri ve sınaî mülkiyet haklarının ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimindeki etkilerini ve katkılarını gözler önüne sermesi, bu konuda ayrıca WIPO’nun ve ulusal ofislerin katkılarının ve rolünün belirtilmesi bakımından önemli bir fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Habip ASAN sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kutlamalar, fikri mülkiyet sisteminin sağladığı yararların bilincine varılması ve toplumsal bilinçlenme sürecine de katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda da insan zekâsı ve yaratıcılığının paha biçilmez değerini cesaretlendirmektedir. Her yıl değişik bir tema başlığı ile kutlanan bu özel günün, bu yıl ki teması WIPO tarafından “Müzik için Ayağa Kalk, Destek Ol”  sloganı ile belirlenmiştir. Bugün kapsamında dünyanın hemen her ülkesinde seminerler, konferanslar, konserler, dinletiler ve çeşitli gösteriler eşliğinde yüzlerce etkinlik düzenlenmektedir."

"Günün anlam ve önemine binaen WIPO Genel Müdürü değerli dostum Francis GURRY’nin mesajını da sizlerle paylaşmak istiyorum:

“Dijital teknoloji ve Internet sayesinde artık müziğe erişimimiz her zamankinden daha fazladır. Internet, müzik endüstrisi için küresel bir Pazar ve küresel bir sahne haline gelmiştir. Şüphesiz bu, tüm dünyadaki müzikseverler için harika bir gelişmedir.

Ancak bu yeni dijital ekonomi içerisinde müzisyenlerin ve icracıların göz ardı edilmediğinden emin olmalıyız. Yeni sistemlerde kendilerine yeterince değer verilmekte midir? Bu sorunun yanıtlanması önemlidir.

Yaşayan bir kültürün olmazsa olmazı; müzisyenler, bestekarlar, şarkı sözü yazarları ve icracıların kendi müziklerinden ekonomik değer çıkartabilmeleri yoluyla iyi düzeyde ekonomik hayata sahip olmalarıdır. Onlar olmazsa, müzik de olmaz.

Müziğin yaratılması ve icrası için muazzam sanatsal, kişisel, sosyal ve ekonomik çaba harcanmaktadır. Öyleyse müziğin ekonomi içerisindeki sürdürülebilirliği için bir yol bulmak zorundayız.

Dünya Fikri Mülkiyet Günü için mesajım: “Müziği dinlemekle yetinmeyin, ona değer verin” . Bugün, “müzik için ayağa kalkma ve destek olma” günüdür, ki müzisyenlerimiz haklarını alabilsin ve biz de onların yaratıcılıkları ve yaşantılarımıza kattıkları eşsiz katkıların değerini anlayabilelim." 

"Enstitümüzün görev alanı itibariyle teknolojik gelişmeler, yeni buluşlar, ticari markalar, endüstriyel tasarımların tescili ve bunların prosedürleri ile geçirdiğimiz meşguliyetler arasında çalışmalarımız Telif Hakları ile her zaman kesişmemektedir. Ancak bu konuda son dönemde birlikte yürütmekte olduğumuz iki projeye değinmeden geçmek doğru olmaz diye düşünüyorum. Birçoğunuzun bildiği gibi ülkemizde fikri haklar alanında yüksek lisans programları geçtiğimiz sene Ankara Üniversitesi’nce açılan program öncesine kadar bulunmuyordu. 2007 yılından bu yana WIPO ile yürütmekte olduğumuz görüşmeler neticesinde bu sefer uluslararası nitelikte bir yüksek lisans programının açılması noktasında son aşamaya geldik. Bu vesile ile, Bilkent Üniversitesi’nin Yüksek Öğretim Kurumu’na yapacağı başvuru çerçevesinde bu programın 2015 Eylül ayında başlayacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum."

"Hem sınai haklar hem de fikri haklar alanında ihtisaslaşmış hukukçular ve akademisyenlerin yetişmesine vesile olacak bu çalışmanın sanatçılar ve buluşçular için de olumlu sonuçlar doğurmasını ümit ediyorum. Son olarak, yine WIPO ile uzun yıllardır sürdürülen müzakereler sonucunda ülkemizde bir Fikri Haklar Akademisi kurulması için son aşamaya gelindiğini de sizlerle paylaşmak isterim. Hali hazırda gerçekleştirilmekte olan ve bu yılsonunda tamamlanacak olan eğiticilerin eğitimi programı sonrasında Enstitümüz ve Telif Hakları Genel Müdürlüğü uzmanlarının yanı sıra, üniversite hocalarımız, yargı, gümrük ve emniyet teşkilatı mensuplarımızın eğitici olarak yer alacağı programların 2016 yılında başlamasını hedefliyoruz."

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin YILMAZ da konuşmasında;  26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü kutlamalarının, fikri mülkiyet haklarına ilişkin toplumsal duyarlılığın artırılması ve fikri mülkiyete konu olan müzik, sinema güzel sanatlar ve edebiyat gibi tüm sanatsal faaliyetler ile marka, patent tasarım ve teknolojik buluşların insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunun vurgulanması ve dünyamıza şekil veren rolünü gözler önüne sermesi açısından son derece önemli olduğunu ifade etti.

“İnsanı yaratılmış diğer tüm varlıklardan üstün kılan düşünme yeteneği ve bu yeteneğin en seçkin tezahürleri olan fikri üretimler kültürlerin ve medeniyetlerin yapı taşlarını oluşturmuş ve günümüz bilgi ve teknoloji çağında birer endüstri haline gelmiştir.” diyen YILMAZ, özünde bireysel yaratıcılık ve yeteneği barındıran bu endüstriler gelişmişliğin en çarpıcı göstergesi olduğu gibi yarattığı istihdam, katma değer gibi ölçülebilir ekonomik değerler boyutuyla da kalkınmanın gerekliliklerinden birini oluşturduğunu söyledi. Fikri üretimlerin korunması ve artırılmasının teşvik edilmesinin önemine dikkat çekti.

Fotoğraflar