Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı Yayınlandı (04.07.2015)

Türk Patent Enstitüsü koordinatörlüğünde hazırlanan Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edildi.

2015–2018 dönemini kapsayan Eylem Planına ilişkin Kurul Kararı 4 Temmuz 2015 tarihli 29406 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Eylem Planı ile fikri hakların korunması ve kullanılması için etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir fikri haklar sistemi oluşturularak fikri hakların ve bu haklara konu ürünlerin kalkınma sürecine katkısının artırılması amaçlanıyor. 

Fikri haklar konusunda ülkemizdeki mevcut durumun tüm yönleriyle ortaya koyulduğu eylem planında belirlenen amaç doğrultusundaki dört hedef şöyle:  

  • Ülke ihtiyaçları doğrultusunda mevzuat ve uygulamanın iyileştirilerek, fikri mülkiyet haklarının etkin biçimde uygulanması, 
  • Yargı, gümrük ve kolluk hizmetleri başta olmak üzere ilgili birimlerde yeterli beşeri ve kurumsal kapasite oluşturularak, fikri hakların etkin biçimde denetlenmesi ve korunması, 
  • Piyasa algısı ve değere dönüştürme altyapısı geliştirilerek, fikri hakların ticarileştirilmesine ilişkin mekanizmaların etkinliğinin arttırılması, 
  • Fikri haklar sistemi konusunda toplumsal bilinç arttırılarak, fikre ve bilgiye saygılı bir bilgi toplumu olma hedefine katkı sağlanması. 

Planın uygulanması kurumlar arası işbirliği esasında gerçekleştirilecek.

Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi ve Eylem Planı 

Fotoğraflar