Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

V. Uluslararası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı (16.10.2015)

Türk Patent Enstitüsü (TPE), Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) işbirliğiyle Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) organizasyonunda İstanbul'da düzenlenen V. Uluslararası Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Hakları Yönetimi Konferansı’nın 2 gününün açılış konuşmasını TPE Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN yaptı.

Prof. Dr. Habip ASAN, ana teması “Yatırımcı Gözüyle Fikri Mülkiyet Hakları” olan konferansta yaptığı konuşmada, fikri mülkiyet haklarının başlangıcından bugüne gelinceye kadar çok geliştiğini, karmaşıklaştığı gibi coğrafi alan olarak da geniş kapsamlı bir sisteme dönüştüğünü söyledi.

Değişen ve gelişen dünyada, uluslararası ve çok uluslu şirketlerin, fikri mülkiyet haklarına çok daha geniş, katı ve son derece etkili bir koruma talep ederek, sistemin yeni itici gücü olarak ortaya çıktığını ifade eden Prof. ASAN, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’nün rolüne dikkat çekti.

Eleştirileri de beraberinde getiren, zorluklar ve gelişmeler karşısında, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)’nün tüm ülkelerin görüşlerini ifade edebilecekleri, ulusal çıkarlarını savunabilecekleri, tüm paydaşlar arasında sürekli iletişimin sağlandığı ve çatışan çıkarların dengelendiği, şeffaf, kolay erişilebilir ve güvenilir bir platform olarak çok önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Prof. ASAN, fikri mülkiyet hakları sayesinde, insanoğlunun nefes kesen buluşlar ortaya çıkartabildiğini ve sonraki kuşaklara sahip olduğu bilgileri ve hatta duygularını aktarabildiğini belirtti. “Hatta bu haklar sayesinde, örneğin marka hakkı ile üretici ve tüketici arasında daha güvenilir bir bağ kurulabilmiş, tasarım hakkı ile tüketicilerin ürünlerden daha üst düzeyde tatmin elde etmesi sağlanmış, coğrafi işaretlerle yerel ürünlere, önceden tanımlanmış kalite standartlarında erişim sağlanması mümkün olmuştur ”dedi.

Bununla birlikte, yaratıcılığa teşvik eden, onu destekleyen bu sistemin, kendi karşıtını da içinde barındırdığını vurgulayan Prof. ASAN, gelişim ve değişimin beraberinde getirdiği sakıncaları örneklerle açıklayarak gelinen noktada “Hiçbir hak sahibinin kendini bu dijital dünyada yeterince güvende hissettiğini iddia etmek mümkün değildir ”diye ekledi.

Türk Patent Enstitüsü’nün, tüm bu değişimleri ve bu değişimlerin yaratmış olduğu sorunları en uygun şekilde karşılayabilmek amacıyla bazı adımlar attığını belirterek yapılan çalışmalardan söz etti.

Türk Patent Enstitüsü’nün, ülkemizin kalkınmasında fikri mülkiyet haklarının yaratılmasının ve etkin biçimde korunmasının çok hayati bir öneme sahip olduğunun bilincinde olduğunu vurgulayan Prof. ASAN, fikri mülkiyet haklarının yaratılmasında Üniversitelerin en önemli paydaşlardan biri olduğunun da altını çizdi.

Prof. Dr. Habip ASAN, “Üniversitelerimizle çok yakın işbirliği çalışmaları yürütüyoruz ve bu konuda üniversitelerimizden gelecek olan her türlü talebi, elimizden geldiğince karşılamaya da hazırız” diyerek,  akademisyen ve üniversite yöneticilerine, mensup oldukları üniversitede bütüncül bir fikri ve sınai haklar politikasının geliştirilmesi ve bunun etkin biçimde uygulanması için tavsiyelerde bulundu.

Fotoğraflar