Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Avrupa Birliğinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlaması Çalıştayı Tamamlandı. (04.12.2015)

Türk Patent Enstitüsü ile AB Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması (TAIEX) işbirliğiyle 3-4 Aralık 2015 tarihlerinde Ankara düzenlenen “Avrupa Birliğinde Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlaması” konulu Çalıştay, tamamlandı. 

Çalıştay kapsamında; “AB Sisteminde coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve pazarlaması konusunda uygulanan yöntemler ve araçların analiz edilmesi” ve “AB nezdinde ekonomiye ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmuş başarılı coğrafi işaret uygulamaları ile coğrafi işaretlerin tedarik zincirleri, fiyat faktörleri, vergilendirme ve teşvik mekanizmalarının incelenmesi” konuları uzmanlarınca ele alındı.

“Eğiticilerin eğitimi” olarak değerlendirilen Çalıştaya katılım sağlayanların, edindikleri bilgi ve tecrübeleri kendi çalışma alanlarında ilgili kişilerle paylaşması ve Çalıştayın coğrafi işaretlerin tüm paydaşları arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek uygulamalarda etkinliği artırması bekleniyor.

Çalıştay, Temmuz 2015’de yürürlüğe giren Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nında (2015-2018) ortaya koyulan “coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi amacıyla pazarlama stratejilerinin etkinliğinin artırılması” hedefi doğrultusunda oluşturuldu.

Coğrafi işaretli ürünlerin katma değerini artırma konusunda başarılı Avrupa Birliği (AB) uygulamalarının, ülkemizde coğrafi işaretli ürün üreticilerine, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, kalkınma ajanslarına, ticaret/sanayi odalarına ve başvuruların hazırlanmasında destek sağlayan üniversitelere ve kamu kurumlarına aktarılması amacıyla organize edildi.

Program

 

Fotoğraflar