Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Prof. Dr. Habip ASAN'ın 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü Mesajı... (26.04.2016)

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin damgasını vurduğu içinde bulunduğumuz yüzyıl, fikri varlıkların maddi varlıkların üzerinde değer ifade etmeye başladığı bir dönem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Fikri varlıkların dünya ekonomisinde karşılığını bulan ve her geçen gün artan değeri ise fikri mülkiyetin ve fikri mülkiyet sisteminin önemini ortaya koymaktadır.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın ( WIPO ) kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün olan 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü her yıl değişik bir tema başlığı ile tüm üye ülkelerde fikri mülkiyetin önem ve değerine dikkat çekmek için değerlendiriliyor.

Bu yıl belirlenen tema, dijital çağda bilgi teknolojileri sayesinde inanılmaz bir hızla dolaşan ve paylaşılarak küreselleşen bilginin kültürün geleceğini nasıl etkileyeceğidir. 

Hayatımızı kolaylaştıran yenilikler ve değişimler, fikri haklar ve fikri mülkiyet sistemi sayesindedir ki yaratıcılarının ödüllendirilmesiyle çoğalabilir ve devamlılık kazanabilirler.

Bilim ve teknolojinin çok büyük bir hızla geliştiği günümüzde yenilikleri üreten yaratıcıların, fikir sahiplerinin hakları ve bu hakların korunması da oldukça karmaşık bir hal alabilmektedir. Sürekli yeni koruma alanları ortaya çıkabilmektedir.

Türk Patent Enstitüsü olarak ülkemizde fikri mülkiyetin iki kolundan biri olan sınai mülkiyet hakları konusunda faaliyet göstermekteyiz. Temel görevimiz olan sınai mülkiyet haklarıyla ilgili tescil işlemlerinin etkin şekilde yürütülmesi konusunda oldukça iyi bir durumdayız.

2011 yılından bu yana Avrupa’nın en fazla marka başvurusu yapılan ulusal ofisi konumundayız. 2002'de bir yılda yapılan patent başvurusunun bugün 3 haftada yapılır olduğu bir noktadayız. Bunları daha ileri seviyelere taşıma konusunda da kararlıyız.

26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü vesilesi ile tüm ilgili kesimlerin fikri mülkiyet sistemimizin güçlendirilmesine ve sağlıklı bir şekilde işletilmesine yönelik katkılarının değer ve önemine dikkat çekerek fikri hakların etkin ve yaygın bir şekilde korunması ve kullanılması konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerini temenni ediyorum. 

Toplumların hayatına yön veren yaratıcı, yenilikçi, üretken düşüncenin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi temeline dayanan fikri mülkiyet sisteminin ülkemizde en iyi şekilde inşa edilmesi sürecinde üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirme azmiyle girişimcilerimiz, buluşçularımız, yatırımcılarımız ve tüm paydaşlarımızın 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü’nü kutluyorum.

Fotoğraflar