Ana Sayfa  Tüm Haberler  Haber Detayı

Türk Patent Enstitüsü Kuruluşunun 22. Yılını Kutluyor (24.06.2016)

Tarihi geçmişi 13.-14. yüzyıllara dayanan "ahilik müessesesi" ne kadar uzanan, ülkemizin sınaî mülkiyet geçmişinde, TPE’ni kurulduğu 24 Haziran 1994 önemli bir dönüm noktasını oluşturmaktadır.

Avrupa benzeri hukuki düzenlemelerin 1870'li yıllarda yapıldığı ülkemizde TPE’nin kurulduğu 24 Haziran 1994 tarihine gelinceye kadar sınai mülkiyet haklarına ilişkin işlemler çeşitli kanunlar çerçevesinde yürütülmüştür.

24 Haziran 1994’de 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı, idari ve mali özerkliğe sahip Türk Patent Enstitüsü kurulmuştur.

544 Sayılı KHK'nın günümüz koşullarına uyumlu hale getirilmesi ve kanunlaştırılması amacıyla 19 Kasım 2003 tarihinde "5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" yürürlüğe girmiştir.

Bugüne kadar bu kanun çerçevesinde belirlenen temel amaçlar doğrultusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için çalışan TPE, ülkemizin sınai mülkiyet alanındaki ulusal ve uluslararası gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.

Son yıllarda sergilediği başarılı performansıyla uluslararası alanda örnek gösterilen bir ofis konumuna gelmiştir.

TPE kuruluşunun 22. Yılında, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından Uluslararası Patent Araştırma ve İnceleme Ofisi olarak tanınmayı beklemektedir. Bunun için gerekli tüm kriterleri yerine getirmiş, uluslararası arenada büyük takdir ve destek görmüştür.

Türk Patent Enstitüsü çalışmalarına bundan sonra da ülkemizi sınai mülkiyet alanında daha ileri noktalara taşımak amacı doğrultusunda, görev ve sorumluluklarını büyük bir titizlikle yerine getirmeye, aynı azimle çalışmaya devam edecektir.

Fotoğraflar