Ana Sayfa  Mevzuat

Kısa Adı Açıklaması Doküman
Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu    
TÜRKPATENT  Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi    
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.07.2019 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik    
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   
Mülga Patent KHK Mülga 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname    
Mülga Marka KHK Mülga 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname    
Mülga Tasarım KHK Mülga 554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname    
Mülga Coğrafi İşaretler KHK Mülga 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname    
Amblem Yönetmeliği Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği  
EDT Kanun 22.04.2004 Tarihli ve 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun    
EDT Yönetmelik Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik    
YİDK Yönetmeliği Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği    
Uluslararası Anlaşmalar Türkiye'nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar    
Vekil Yönetmeliği Patent Vekilliği Ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil Ve Disiplin Yönetmeliği