Ana Sayfa  Ücretler

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler  Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
03.01.01 Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti 35 TL 55 TL
03.01.02 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicile Kayıt Ücreti 65 TL 95 TL
03.01.03 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 65 TL 95 TL
03.01.04 Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 65 TL 95 TL
03.01.05 Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti 30 TL 50 TL
03.01.06 Coğrafi İşaret Başvurusu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti 30 TL 50 TL
03.01.07 Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti 120 TL 180 TL
   GELENEKSEL ÜRÜN ADI    
03.02.01 Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti 35 TL 55 TL
03.02.02 Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti 65 TL 95 TL
03.02.03 Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 65 TL 95 TL
03.02.04 Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 65 TL 95 TL
03.02.05 Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti 30 TL 50 TL
03.02.06 Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapanda veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti 30 TL 50 TL
 
05.01.02 Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti 120 TL 180 TL
05.01.03 Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti 120 TL 180 TL
05.01.04 Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti 120 TL 180 TL
05.01.05 Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti 120 TL 180 TL
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
Entegre Devre Topoğrafyası İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü Ücretler
01.03.01 Entegre Devre Topoğrafya Başvuru Ücreti 415 TL
01.03.02 Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti 1.300 TL
01.03.03 Entegre Devre Topoğrafyası Zorunlu Lisans Talep Ücreti 120 TL
01.03.04 Entegre Devre Topografyası Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 190 TL
01.03.05 Entegre Devre Topografyası Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 190 TL
01.03.06 Devir İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 610 TL
01.03.07 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 530 TL
01.03.08 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 430 TL
01.03.09 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 630 TL
01.03.10 Rehin İşlemi İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 450 TL
01.03.11 Entegre Devre Topoğrafya Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti 1.300 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
Faydalı Model İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden  Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler  Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
01.02.01 Faydalı Model Başvuru Ücreti 40 TL 80 TL
01.02.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 80 TL 110 TL
01.02.03 Ek Süre Talebi Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) 95 TL 140 TL
01.02.04 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 220 TL 315 TL
01.02.05 Faydalı Model Begesi Düzenleme Ücreti 295 TL 425 TL
01.02.06 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 490 TL 720 TL
01.02.07 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 195 TL 280 TL
01.02.08 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 530 TL 800 TL
01.02.09 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 25 TL 35 TL
01.02.10 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 460 TL 680 TL
01.02.11 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 480 TL 705 TL
01.02.12 Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 215 TL 310 TL
01.02.13 Faydalı Model Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin) 15 TL 20 TL
01.02.14 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) 50 TL 70 TL
01.02.15 Mücbir Sebep Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %50'si
01.02.16 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %25'i
01.02.17 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 220 TL 320 TL
01.02.18 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 230 TL 330 TL
01.02.19 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 270 TL 390 TL
01.02.20 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 390 TL 570 TL
01.02.21 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 445 TL 655 TL
01.02.22 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 495 TL 730 TL
01.02.23 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 550 TL 810 TL
01.02.24 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 600 TL 890 TL
01.02.25 10.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 655 TL 970 TL
01.02.26 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 1,890 TL 2.835 TL
01.02.27 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 475 TL 710 TL
01.02.28 Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti 355 TL 535 TL
01.02.29 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
01.02.30 Faydalı Model Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Aynı Yıl İçinde Patent ve Faydalı Model Başvurularının e-Devlet Üzerinden Yapılan Araştırma Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek Kişiler için 10, Tüzel Kişiler için 25, Üniversiteler için 100 Adede Kadar) 100 TL -
01.02.31 Faydalı Model Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 sayılı satır haricindeki Başvurular için) 590 TL 885 TL
01.02.32 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti 1.200 TL 1.800 TL 
01.02.33 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 610 TL 910 TL
01.02.34 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisis için verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 2.070 TL 3.105 TL
01.02.35 Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller için Sicil Sureti Ücreti 45 TL 80 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Yıllık Ücret Tablosu 01.01.2019
Marka İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü E-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler  Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
02.01.01 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti 205 TL -
02.01.02 Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti 205 TL -
02.01.03 Marka Tescil Ücreti 550TL 800 TL
02.01.04 Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 210 TL 305 TL
02.01.05 Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 210 TL 305 TL
02.01.06 Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti 490 TL 720 TL
02.01.07 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 530 TL 800 TL
02.01.08 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 460 TL 680 TL
02.01.09 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 720 TL 1.040 TL
02.01.10 Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 480 TL 705 TL
02.01.11 Bir Kelime Bir Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti 40 TL 60 TL
02.01.12 İlave Her Sınıf İçin Marka Benzerlik Araştırma Ücreti 20 TL 25 TL
02.01.13 Unvana Göre Marka Araştırma Ücreti 40 TL 60 TL
02.01.14 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 230 TL 330 TL
02.01.15 Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti 140 TL 215 TL
02.01.16 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 185 TL 280 TL
02.01.17 Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 130 TL 195 TL
02.01.18 Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti 35 TL 55 TL
02.01.19 Madrid Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti 325 TL 480 TL
02.01.20 Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirlmesi Ücreti 180 TL 265 TL
02.01.21 Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti 180 TL 265 TL
02.01.22 Marka Başvurusu Bölünme Ücreti 475 TL 710 TL
02.01.23 Marka Yenileme Ücreti 695 TL 1.010 TL
02.01.24 Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti 1.350 TL 1.980 TL
02.01.25 Marka Kısmi Yenileme Ücreti 695 TL 1.010 TL
02.01.26 Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmı Yenileme Ücreti 1.350 TL 1.980 TL
02.01.27 Tanınmışlık Talebi İnceleme Ücreti 4.000 TL 5.000 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
Marka İşlemlerinde Sık Kullanılan Ücretler
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
02.01.01 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti 205 TL -
02.01.02 Marka Başvuru Ek Sınıf Ücreti 205 TL -
02.01.03 Marka Tescil Ücreti 550 TL 800 TL
05.01.01 Marka Karara İtiraz Ücreti 310 TL 465 TL
02.01.17 Resmi Marka Bülteninde Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 130 TL 195 TL
02.01.19 Madrid Protokolü Uyarınca Uluslar arası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti 325 TL 480 TL
02.01.23 Marka Yenileme Ücreti 695 TL 1.010 TL
Patent İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
01.01.01 Patent Başvuru Ücreti 40 TL 80 TL
01.01.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 80 TL 110 TL
01.01.03 Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti 770 TL 1.150 TL
01.01.04 Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti 580 TL 850 TL
01.01.05 Üçüncü Kişilerce Talep Edilen Değerlendirme Ücreti 390 TL 585 TL
01.01.06 Ek Süre Talebi Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) 95 TL 140 TL
01.01.07 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 220 TL 315 TL
01.01.08 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 295 TL 425 TL
01.01.09 Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 295 TL 425 TL
01.01.10 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 490 TL 720 TL
01.01.11 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 195 TL 280 TL
01.01.12 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 530 TL 800 TL
01.01.13 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 25 TL 35 TL
01.01.14 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 460 TL 680 TL
01.01.15 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 480 TL 705 TL
01.01.16 Patent/Faydalı Model Ön Araştırma Ücreti 235 TL 350 TL
01.01.17 Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 215 TL 310 TL
01.01.18 Patent Dosyalarının İncelenmesi Ücreti (Her Dosya İçin) 15 TL 20 TL
01.01.19 Patent Başvurusunun Faydalı Model Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) 50 TL 70 TL
01.01.20 Mücbir Sebep Ücreti (Mülga 551 Sayılı KHK Uyarınca) Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si
01.01.21 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i
01.01.22 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 285 TL 415 TL
01.01.23 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 295 TL 430 TL
01.01.24 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 345 TL 505 TL
01.01.25 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 510 TL 750 TL
01.01.26 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 580 TL 860 TL
01.01.27 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 650 TL 965 TL
01.01.28 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 720 TL 1.070 TL
01.01.29 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 790 TL 1.175 TL
01.01.30 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 860 TL 1.280 TL
01.01.31 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 980 TL 1.460 TL
01.01.32 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.135 TL 1.690 TL
01.01.33 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.310 TL 1.955 TL
01.01.34 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.490 TL 2.220 TL
01.01.35 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.715 TL 2.555 TL
01.01.36 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.875 TL 2.795 TL
01.01.37 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.080 TL 3.110 TL
01.01.38 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.220 TL 3.325 TL
01.01.39 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.350 TL 3.515 TL
01.01.40 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.445 TL 3.655 TL
01.01.41 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti 1.200 TL 1.800 TL
01.01.42 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 610 TL 910 TL
01.01.43 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti - 30 CHF
01.01.44 Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti 1.150 TL 1.720 TL
01.01.45 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 1.840 TL 2.755 TL
01.01.46 Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti 1.040 TL 1.550 TL
01.01.47 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 2.070 TL 3.105 TL
01.01.48

Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Aynı Yıl İçinde Patent ve Faydalı Model Başvurularının e-Devlet Üzerinden Yapılan Araştırma Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek Kişiler İçin 10, Tüzel Kişiler İçin 25, Üniversiteler İçin 100 Adede Kadar)

100 TL -
01.01.49 Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 590 TL 885 TL
01.01.50 Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti(Aynı yıl içinde Patent ve Faydalı Model Başvurularının e-Devlet Üzerinden yapılan Araştırma Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek kişiler için 10, Tüzel Kişiler için 25, Üniversiteler için 100 adede kadar) 100 TL -
01.01.51 Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti(1.01.50 sayılı satır haricindeki Başvurular için) 590 TL 885 TL
01.01.52 Araştırma Raporu Kurum Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları için Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Aynı yıl içinde Patent Başvurularının e-Devlet Üzerinden yapılan İnceleme Taleplerinin Toplam Sayısı Gerçek kişiler için 10, Tüzel Kişiler için 25, Üniversiteler için 100 adede kadar) 100 TL -
01.01.53 Araştırma Raporu Kurum Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları için Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.52 sayılı satır haricindeki başvurular için) 355 TL 535 TL
01.01.54 Patent Başvuruları için Kurum Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti 180 TL 265 TL
01.01.55 Ünvana Göre Patent/Faydalı Model Araştırma Ücreti 60 TL 90 TL
01.01.56 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 355 TL 535 TL
01.01.57 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 1.890 TL 2.835 TL
01.01.58 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 475 TL 710 TL
01.01.59 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti  Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
01.01.60 Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti  45 TL 80 TL
 
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
 

 

 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Yıllık Ücret Tablosu 01.01.2019
PCT - Başvurusu Ücretleri 22.05.2018
Patent/Faydalı Model İşlemlerinde Sık Kullanılan Ücretler
 PATENT İŞLEM ÜCRETLERİ
Hesap Kodları Hizmet Türü e-Devlet Kapısı ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Fizki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
01.01.01 Patent Başvuru Ücreti 40 TL 80 TL
01.01.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 80 TL 110 TL
01.01.07 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 220 TL 315 TL
01.01.08 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 295 TL 425 TL
01.01.41 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Ücreti 1.200 TL 1.800 TL
01.01.45 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 1.840 TL 2.755 TL
01.01.49 Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 590 TL 885 TL
01.01.51 Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 590 TL 885 TL
01.01.53 Araştırma Raporu Kurum Bünyesinde Düzenlenmiş Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde İnceleme  Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.52 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 355 TL 535 TL
01.01.54 Patent Başvuruları İçin Kurum Bünyesinde 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  180 TL 265 TL
01.01.22 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 285 TL 415 TL
01.01.23 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 295 TL 430 TL
01.01.24 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 345 TL 505 TL
01.01.25 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 510 TL 750 TL

 

 FAYDALI MODEL İŞLEM ÜCRETLERİ
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Kapısı ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
01.02.01 Faydalı Model Başvuru Ücreti 40 TL 80 TL
01.02.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 80 TL 110 TL
01.02.05 Faydalı Model Begesi Düzenleme Ücreti 295 TL 425 TL
01.02.17 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 220 TL 320 TL
01.02.18 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 230 TL 330 TL
01.02.19 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 270 TL 390 TL
01.02.20 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 390 TL 570 TL
Tasarım İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü E-Devlet Kapısı ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler  Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
04.01.01 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti 150 TL -
04.01.02 İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti 65 TL -
04.01.03 Yayım Ücreti (Her bir 8x8 cm Alan İçin) 35 TL 55 TL
04.01.04 Yayım Erteleme Talebi Ücreti (Her Bir Tasarım İçin) 30 TL 50 TL
04.01.05 Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) 445 TL 635 TL
04.01.06 Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 55 TL 85 TL
04.01.07 6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) 850 TL 1.240 TL
04.01.08 6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 110 TL 160 TL
04.01.09 Devir İşlemi Kayıt Ücreti 490 TL 720 TL
04.01.10 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 695 TL 1.010 TL
04.01.11 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 460 TL 680 TL
04.01.12 Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti 480 TL 705 TL
04.01.13 Unvana Göre Tasarım Araştırma Ücreti 60 TL 90 TL
04.01.14 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 530 TL 800 TL
04.01.15 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 230 TL 335 TL
04.01.16 Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 195 TL 290 TL
04.01.17 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 220 TL 315 TL
 
Tasarım İşlem Ücretleri Hesaplama (xls)
Banka Hesap Numaraları için tıklayınız!
Tasarım İşlemlerinde Sık Kullanılan Ücretler
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler Fiziki evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
04.01.01 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti (Online) 150 TL -
04.01.02 İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti  65 TL -
04.01.03 Yayım Ücreti (İlave Her 8x8 cm. Alan İçin) 35 TL 55 TL
04.01.05 Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin) 445 TL 635 TL
04.01.06 Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 55 TL 85 TL
04.01.07 6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (Tek Tasarım İçin) 850 TL 1.240 TL
04.01.08 6 ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 110 TL 160 TL
05.01.06 Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için) 30 TL 45 TL
Vekil Sicil İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü E-Devlet Kapısı ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler  Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
06.01.01 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 600 TL 870 TL
06.02.02 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 600 TL 870 TL
06.01.03 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 600 TL 870 TL
06.02.04 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 600 TL 870 TL
06.03.05 Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlemesi Ücreti - 520 TL
06.04.06 Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti 125 TL -
06.04.07 Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti 125 TL -
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler  Fiziki Evrak ile Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler 
05.01.01 Marka Karara İtiraz Ücreti 310 TL 465 TL
05.01.01 Yayina Itirazin Yeniden Incelenmesi Ücreti 310 TL 465 TL
05.01.02 Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti 120 TL 180 TL
05.01.03 Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti 120 TL 180 TL
05.01.04 Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti 120 TL 180 TL
05.01.05 Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti 120 TL 180 TL
05.01.06 Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir Tasarım için) 30 TL 45 TL
05.01.07 Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti 450 TL 675 TL
05.01.08 Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti 600 TL 900 TL