Ana Sayfa  Ücretler

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-devlet Üzerinden Yapılan Talepler(TL)
3.01.01 Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti 40
3.01.02 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti 80
3.01.03 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 80
3.01.04 Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 80
3.01.05 Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti 40
3.01.06 Coğrafi İşaret Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti 40
3.01.07 Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti 140
3.02.01 Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti 40
3.02.02 Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti 80
3.02.03 Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 80
3.02.04 Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 80
3.02.05 Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti 40
3.02.06 Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti 40
 
Entegre Devre Topoğrafyası İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler
1.03.01 Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru Ücreti 500
1.03.02 Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti 1.560
1.03.03 Entegre Devre Topoğrafyası Zorunlu Lisans Talep Ücreti 140
1.03.04 Entegre Devre Topografyası Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 230
1.03.05 Entegre Devre Topografyası Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 230
1.03.06 Devir İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 590
1.03.07 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti: 590
1.03.08 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 590
1.03.09 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 760
1.03.10 Rehin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 590
1.03.11 Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti 1.560
 
Faydalı Model İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL)
1.02.01 Faydalı Model Başvuru Ücreti 50
1.02.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin): 100
1.02.03 Ek Süre Talebi Ücreti  110
1.02.04 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 270
1.02.05 Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti 360
1.02.06 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.02.07 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 240
1.02.08 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.02.09 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 30
1.02.10 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.02.11 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.02.12 Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 270
1.02.13 Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti  20
1.02.14 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna  Değiştirilmesi Talebi Ücreti  60
1.02.15 Mücbir Sebep Ücreti    Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %50'si
1.02.16 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret   Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %25'i
1.02.17 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 270
1.02.18 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 280
1.02.19 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 330
1.02.20 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 470
1.02.21 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 540
1.02.22 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 600
1.02.23 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 660
1.02.24 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 720
1.02.25 10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 790
1.02.26 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 2.270
1.02.27 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 570
1.02.28 Patent Başvurusunun Faydalı Model  Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti 430
1.02.29 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti  
1.02.30 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 350
1.02.31 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 700
1.02.32 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti 1.440
1.02.33 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 730
1.02.34 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 2.480
1.02.35 Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti 50

 

 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Yıllık Ücret Tablosu 03.01.2020
Marka İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL)
2.01.01 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti  250
2.01.02 Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti  250
2.01.03 Marka Tescil Ücreti 670
2.01.04 Marka Tescil Belgesi Sureti  Düzenleme Ücreti 255
2.01.05 Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 255
2.01.06 Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti 590
2.01.07 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 590
2.01.08 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 590
2.01.09 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 875
2.01.10 Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 590
2.01.14 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 280
2.01.15 Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti 170
2.01.16 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 270
2.01.17 Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 160
2.01.18 Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti 40
2.01.19 Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti 390
2.01.20 Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti 220
2.01.21 Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti  220
2.01.22 Marka Başvurusu Bölünme Ücreti 570
2.01.23 Marka Yenileme Ücreti 840
2.01.24 Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti 1.630
2.01.25 Marka Kısmi Yenileme Ücreti 840
2.01.26 Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti 1.630
2.01.27 Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti 4.800
Patent İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL)
1.01.01 Patent Başvuru Ücreti  50
1.01.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 100
1.01.03 Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti 920
1.01.04 Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti 700
1.01.06 Ek Süre Talebi Ücreti  110
1.01.07 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 270
1.01.08 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 360
1.01.09 Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 360
1.01.10 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.01.11 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 240
1.01.12 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.01.13 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 30
1.01.14 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.01.15 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.01.17 Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 270
1.01.18 Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti 20
1.01.19 Patent Başvurusunun Faydalı Model  Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti  60
1.01.20 Mücbir Sebep Ücreti  Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si
1.01.21 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret  Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i
1.01.22 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 350
1.01.23 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 360
1.01.24 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 420
1.01.25 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 620
1.01.26 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 700
1.01.27 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 780
1.01.28 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 870
1.01.29 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 950
1.01.30 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.040
1.01.31 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.180
1.01.32 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.370
1.01.33 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.580
1.01.34 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.790
1.01.35 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.060
1.01.36 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.250
1.01.37 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.500
1.01.38 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.670
1.01.39 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.820
1.01.40 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.940
1.01.41 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren  Başvurunun Ücreti 1.440
1.01.42 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 730
1.01.43 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan  Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti  30 CHF
1.01.44 Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti 1.380
1.01.45 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 2.210
1.01.46 Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti 1.250
1.01.47 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen  Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 2.480
1.01.48 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 350
1.01.49 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 700
1.01.50 İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 350
1.01.51 İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 700
1.01.54 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  350
1.01.56 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna  Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 430
1.01.57 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 2.270
1.01.58 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 570
1.01.59 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
1.01.60 Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti 50
 

 

 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Yıllık Ücret Tablosu 03.01.2020
PCT - Başvurusu Ücretleri 22.11.2019
Tasarım İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL)
4.01.01 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti  180
4.01.02 İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti  80
4.01.03 Yayım Ücreti ( Her bir 8 x 8 cm.Alan İçin) 40
4.01.04 Yayım Erteleme Talebi Ücreti  (Her Bir Tasarım İçin) 40
4.01.05 Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin) 540
4.01.06 Yenileme Başvuru Ücreti  (İlave Her Bir Tasarım İçin) 70
4.01.07 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin) 1.030
4.01.08 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 130
4.01.09 Devir İşlemi Kayıt Ücreti 590
4.01.10 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 840
4.01.11 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 590
4.01.12 Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti 590
4.01.14 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 590
4.01.15 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 280
4.01.16 Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 235
4.01.17 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 270
Tasarım Başvuru Ücreti Hesaplama
Vekil Sicil İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-devlet üzerinden yapılan talepler  (TL)
06.01.01 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 730 TL
06.02.02 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 730 TL
06.01.03 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 730 TL
06.02.04 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 730 TL
06.03.05 Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlemesi Ücreti 635 TL
06.04.06 Patent Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti 150 TL
06.04.07 Marka Vekilliği Yeterlik Sınavı Ücreti 150 TL
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL)
5.01.01 Marka Karara İtiraz Ücreti 370
5.01.02 Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti 140
5.01.03 Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti 140
5.01.04 Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti 140
5.01.05 Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti 140
5.01.06 Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için) 40
5.01.07 Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti 700
5.01.08 Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti 720