Ana Sayfa  Ücretler

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü 2021 İşlem Ücretleri (TL)
3.01.01 Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti 45
3.01.02 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti 90
3.01.03 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 90
3.01.04 Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 90
3.01.05 Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti 45
3.01.06 Coğrafi İşaret Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti 45
3.01.07 Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti 160
3.02.01 Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti 45
3.02.02 Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti 90
3.02.03 Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 90
3.02.04 Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 90
3.02.05 Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti 45
3.02.06 Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti 45
 
Entegre Devre Topoğrafyası İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü 2021 İşlem Ücretleri (TL)
1.03.01 Entegre Devre Topoğrafyası Başvuru Ücreti 575
1.03.02 Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Belgesi Düzenleme Ücreti 1.795
1.03.03 Entegre Devre Topoğrafyası Zorunlu Lisans Talep Ücreti 160
1.03.04 Entegre Devre Topografyası Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 265
1.03.05 Entegre Devre Topografyası Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 265
1.03.06 Devir İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 665
1.03.07 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 680
1.03.08 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 665
1.03.09 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 875
1.03.10 Rehin İşlemi Kayıt ve Yayın Ücreti 665
1.03.11 Entegre Devre Topoğrafyası Tescil Belgesi Yeniden Düzenleme Ücreti 1.795
 
Faydalı Model İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü 2021 İşlem Ücretleri (TL)
1.02.01 Faydalı Model Başvuru Ücreti 55
1.02.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin): 115
1.02.03 Ek Süre Talebi Ücreti  125
1.02.04 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 295
1.02.05 Faydalı Model Belgesi Düzenleme Ücreti 400
1.02.06 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665
1.02.07 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 265
1.02.08 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 680
1.02.09 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 35
1.02.10 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665
1.02.11 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665
1.02.12 Faydalı Model Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 300
1.02.13 Faydalı Model Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti  25
1.02.14 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna  Değiştirilmesi Talebi Ücreti  70
1.02.15 Mücbir Sebep Ücreti    Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %50'si
1.02.16 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret   Ödenmesi gereken yıllık ücret+(Ödenmesi gereken yıllık Ücret - Harç)ın %25'i
1.02.17 2.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 300
1.02.18 3.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 310
1.02.19 4.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 370
1.02.20 5.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 530
1.02.21 6.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 610
1.02.22 7.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 680
1.02.23 8.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 745
1.02.24 9.Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 815
1.02.25 10. Yıl Sicil Kayıt İşlemi Ücreti 895
1.02.26 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 2.610
1.02.27 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 655
1.02.28 Patent Başvurusunun Faydalı Model  Başvurusuna Dönüştürülmesi Talebi İçin Araştırma Ücreti 495
1.02.29 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti  Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
1.02.30 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 400
1.02.31 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.02.30 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 805
1.02.32 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Ücreti 1.655
1.02.33 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Faydalı Model Olarak Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 840
1.02.34 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Girişte Faydalı Model Olarak Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 2.850
1.02.35 Yayımlanmış Faydalı Model Başvuruları veya Faydalı Modeller İçin Sicil Sureti Ücreti 55

 

 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Faydalı Model Yıllık Ücret Tablosu 03.01.2021
Marka İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü 2021 İşlem Ücretleri (TL)
2.01.01 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti  280
2.01.02 Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti  280
2.01.03 Marka Tescil Ücreti 750
2.01.04 Marka Tescil Belgesi Sureti  Düzenleme Ücreti 285
2.01.05 Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 285
2.01.06 Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti 665
2.01.07 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 680
2.01.08 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 665
2.01.09 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 975
2.01.10 Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 665
2.01.14 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 310
2.01.15 Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti 195
2.01.16 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 310
2.01.17 Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 185
2.01.18 Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti 45
2.01.19 Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti 440
2.01.20 Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti 255
2.01.21 Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti  255
2.01.22 Marka Başvurusu Bölünme Ücreti 655
2.01.23 Marka Yenileme Ücreti 940
2.01.24 Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti 1.840
2.01.25 Marka Kısmi Yenileme Ücreti 940
2.01.26 Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti 1.840
2.01.27 Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti 5.520
Patent İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü 2021 İşlem Ücretleri (TL)
1.01.01 Patent Başvuru Ücreti  55
1.01.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 115
1.01.03 Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti 1.290
1.01.04 Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti 980
1.01.06 Ek Süre Talebi Ücreti  125
1.01.07 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 295
1.01.08 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 400
1.01.09 Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 400
1.01.10 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665
1.01.11 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 265
1.01.12 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 680
1.01.13 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 35
1.01.14 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665
1.01.15 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 665
1.01.17 Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 300
1.01.18 Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti 25
1.01.19 Patent Başvurusunun Faydalı Model  Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti  70
1.01.20 Mücbir Sebep Ücreti  Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si
1.01.21 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret  Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i
1.01.22 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 390
1.01.23 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 400
1.01.24 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 470
1.01.25 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 700
1.01.26 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 795
1.01.27 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 885
1.01.28 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 990
1.01.29 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.080
1.01.30 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.185
1.01.31 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.345
1.01.32 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.565
1.01.33 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.805
1.01.34 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.045
1.01.35 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.355
1.01.36 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.575
1.01.37 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.865
1.01.38 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3.060
1.01.39 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3.230
1.01.40 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3.370
1.01.41 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren  Başvurunun Ücreti 2.015
1.01.42 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 1.020
1.01.43 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan  Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti  30 CHF
1.01.44 Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti 1.930
1.01.45 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 3.095
1.01.46 Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti 1.750
1.01.47 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen  Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 3.470
1.01.48 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 400
1.01.49 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 805
1.01.50 İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 400
1.01.51 İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 805
1.01.54 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  400
1.01.56 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna  Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 495
1.01.57 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 2.610
1.01.58 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 655
1.01.59 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
1.01.60 Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti 55
 

 

 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Patent Yıllık Ücret Tablosu 03.01.2021
PCT - Başvurusu Ücretleri 22.11.2019
Tasarım İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü 2021 İşlem Ücretleri (TL)
4.01.01 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti  200
4.01.02 İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti  90
4.01.03 Yayım Ücreti ( Her bir 8 x 8 cm.Alan İçin) 45
4.01.04 Yayım Erteleme Talebi Ücreti  (Her Bir Tasarım İçin) 45
4.01.05 Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin) 600
4.01.06 Yenileme Başvuru Ücreti  (İlave Her Bir Tasarım İçin) 80
4.01.07 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin) 1.150
4.01.08 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 150
4.01.09 Devir İşlemi Kayıt Ücreti 665
4.01.10 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 945
4.01.11 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 665
4.01.12 Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti 665
4.01.14 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 680
4.01.15 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 310
4.01.16 Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 265
4.01.17 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 295
Tasarım Başvuru Ücreti Hesaplama (2021)
Vekil Sicil İşlem Ücretleri
 
Hesap Kodları Hizmetin Türü 2021 İşlem Ücretleri (TL)
06.01.01 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 805 TL
06.01.02 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Ücreti 805 TL
06.01.03 Marka Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 805 TL
06.01.04 Patent Vekilliği Sicil Kayıt Yenileme Ücreti 805 TL
06.01.05 Marka veya Patent Vekilliği Belgesinin Yeniden Düzenlemesi Ücreti 695 TL
06.01.06 Patent Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti 175 TL
06.01.07 Marka Vekilliği Genel Yeterlik Sınavı Ücreti 175 TL
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme İşlem Ücretleri
Hesap Kodları Hizmetin Türü 2021 İşlem Ücretleri (TL)
5.01.01 Marka Karara İtiraz Ücreti 425
5.01.02 Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti 160
5.01.03 Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti 160
5.01.04 Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti 160
5.01.05 Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti 160
5.01.06 Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için) 50
5.01.07 Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti 805
5.01.08 Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti 830