Ana Sayfa  Ücretler  

Patent İşlem Ücretleri

Hesap Kodları Hizmetin Türü e-Devlet Üzerinden Yapılan Taleplere İlişkin Ücretler(TL)
1.01.01 Patent Başvuru Ücreti  50
1.01.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 100
1.01.03 Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti 920
1.01.04 Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti 700
1.01.06 Ek Süre Talebi Ücreti  110
1.01.07 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 270
1.01.08 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 360
1.01.09 Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 360
1.01.10 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.01.11 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 240
1.01.12 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.01.13 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 30
1.01.14 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.01.15 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 590
1.01.17 Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 270
1.01.18 Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti 20
1.01.19 Patent Başvurusunun Faydalı Model  Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti  60
1.01.20 Mücbir Sebep Ücreti  Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %50’si
1.01.21 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret  Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret - harç)ın %25’i
1.01.22 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 350
1.01.23 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 360
1.01.24 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 420
1.01.25 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 620
1.01.26 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 700
1.01.27 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 780
1.01.28 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 870
1.01.29 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 950
1.01.30 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.040
1.01.31 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.180
1.01.32 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.370
1.01.33 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.580
1.01.34 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.790
1.01.35 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.060
1.01.36 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.250
1.01.37 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.500
1.01.38 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.670
1.01.39 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.820
1.01.40 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.940
1.01.41 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren  Başvurunun Ücreti 1.440
1.01.42 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 730
1.01.43 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan  Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti  30 CHF
1.01.44 Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti 1.380
1.01.45 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 2.210
1.01.46 Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti 1.250
1.01.47 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen  Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 2.480
1.01.48 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 350
1.01.49 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 700
1.01.50 İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 350
1.01.51 İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 700
1.01.54 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  350
1.01.56 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna  Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 430
1.01.57 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 2.270
1.01.58 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 570
1.01.59 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
1.01.60 Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti 50
 

 

 
Ücret Tabloları Doküman Güncelleme Tarihi
Yıllık Ücret Tablosu 03.01.2020
PCT - Başvurusu Ücretleri 22.11.2019