Ana Sayfa  Formlar

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İşlem Formları

 

 Coğrafi İşaret İşlem Formları
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
C101 Başvuru Formu 10.07.2018
C102 Başvuru Eksiklik Tamamlama Formu 10.07.2018
C103-A Tescilde Değişiklik Formu 10.07.2018
C103-B Başvuru Yapanda / Tescil Ettirende Değişiklik Formu 10.07.2018
C103-C Başvuru Yapanda / Tescil Ettirende Değişiklik Talep Formu 10.07.2018
C104 Yayıma İtiraz Formu 10.07.2018
C105 İtiraza Karşı Görüş Bildirim Formu 10.07.2018
C301 Tescil Belgesi Talep Formu 10.07.2018
C302 Sicil Sureti Düzenleme Talep Formu 10.07.2018
C303 Faaliyet Gösteren Listesi Bildirim Formu 10.07.2018
C304 Denetim Raporu Bildirim Formu 10.07.2018
C305 Kurum / Kuruluş Tarafından Görüş Bildirme Formu 10.07.2018
C306 Geri Çekme / Vazgeçme Formu 10.07.2018
C307 Vekil Atama/Azletme/Feragat Formu 10.07.2018
C308 Bilgi ve Belge Talep Formu 10.07.2018
C309 Ek Süre Talep Formu 10.07.2018 
C310 Evrak Tamamlama Formu 10.07.2018
C311 Ücret Tamamlama Formu 10.07.2018 

 

 Geleneksel Ürün Adı İşlem Formları
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
C401 Başvuru Formu 10.07.2018
C402 Başvuru Eksiklik Tamamlama Formu 10.07.2018
C403-A Tescilde Değişiklik Formu 10.07.2018
C403-B Başvuru Yapanda / Tescil Ettirende Değişiklik Formu 10.07.2018
C403-C Başvuru Yapanda / Tescil Ettirende Değişiklik Talep Formu 10.07.2018
C301 Tescil Belgesi Talep Formu 10.07.2018
C302 Sicil Sureti Düzenleme Talep Formu 10.07.2018
C303 Faaliyet Gösteren Listesi Bildirim Formu 10.07.2018
C304 Denetim Raporu Bildirim Formu 10.07.2018
C305 Kurum / Kuruluş Tarafından Görüş Bildirme Formu 10.07.2018
C306 Geri Çekme / Vazgeçme Formu 10.07.2018
C307 Vekil Atama/Azletme/Feragat Formu 10.07.2018
C308 Bilgi ve Belge Talep Formu 10.07.2018
C309 Ek Süre Talep Formu 10.07.2018 
C310 Evrak Tamamlama Formu 10.07.2018
C311 Ücret Tamamlama Formu 10.07.2018 

 

Enformasyon İşlem Formları
 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
E-01 Ünvana Göre Patent / Faydalı Model Araştırma Formu 05.02.2016
E-02 Patent / Faydalı Model Onaysız Suret Düzenlenmesi Formu 05.02.2016
E-03 Benzerlik veya Ünvana Göre Marka Araştırma Formu 05.02.2016
E-04 Ünvana Göre Tasarım Araştırma Formu 05.02.2016
Entegre Devre Topoğrafyaları İşlem Formları
 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
TPE-P-EN-1 Entegre Devre Topografyaları Başvuru Formu 11.02.2016
Mali Rapor Aylık Ağustos
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı  Mizan 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Ayrıntılı Mizan 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ağustos Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 27.09.2017
Mali Rapor Agustos 2018
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı  Mizan 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Ayrıntılı Mizan 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ağustos Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 30.11.2018
Mali Rapor Aralık 2018
2018 Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı  Mizan 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Ayrıntılı Mizan 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Aralık Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 30.01.2019
Mali Rapor Aylık Aralık
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı  Mizan 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Ayrıntılı Mizan 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Aralık Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Mali Rapor Aylık Ekim
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı  Mizan 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Ayrıntılı Mizan 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ekim Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Mali Rapor Ekim 2018
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı  Mizan 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Ayrıntılı Mizan 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ekim Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 30.11.2018
Mali Rapor Aylık Eylül
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı  Mizan 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Ayrıntılı Mizan 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Eylül Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Mali Rapor Eylul 2018
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı  Mizan 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Ayrıntılı Mizan 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 30.11.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Eylül Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 30.11.2018
Mali Rapor Aylık Haziran
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Haziran Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Haziran Ayı  Mizan 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Haziran Ayı Ayrıntılı Mizan 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Haziran Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Haziran Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Haziran Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Haziran Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Haziran Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Haziran Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Haziran Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Mali Rapor Haziran 2018
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı  Mizan 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Ayrıntılı Mizan 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Haziran Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 20.09.2018
MaliRapor Haziran 2019
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı  Mizan 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Ayrıntılı Mizan 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 02.08.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Haziran Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 02.08.2019
Mali Rapor Kasım 2018
2018 Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı  Mizan 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Ayrıntılı Mizan 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 30.01.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Kasım Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 30.01.2019
Mali Rapor Aylık Kasım
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı  Mizan 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Ayrıntılı Mizan 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Kasım Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 14.12.2017
Mali Rapor Aylık Mart
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı  Mizan 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Ayrıntılı Mizan 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mart Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Mali Rapor Aylık Mart 2018
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı  Mizan 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Ayrıntılı Mizan 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mart Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Mali Rapor Mart 2019
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı  Mizan 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Ayrıntılı Mizan 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mart Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Mali Rapor Mayis 2018
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı  Mizan 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Ayrıntılı Mizan 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Mayıs Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 20.09.2018
Mali Rapor Mayıs 2019
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı  Mizan 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Ayrıntılı Mizan 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 13.07.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Mayıs Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 13.07.2019
Mali Rapor Aylık Mayıs
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mayıs Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mayıs Ayı  Mizan 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mayıs Ayı Ayrıntılı Mizan 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mayıs Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mayıs Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mayıs Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mayıs Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mayıs Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mayıs Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Mayıs Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Mali Rapor Aylık Nisan
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı  Mizan 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Ayrıntılı Mizan 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Nisan Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Mali Rapor Nisan 2018
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı  Mizan 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Ayrıntılı Mizan 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Nisan Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Mali Rapor Nisan 2019
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı  Mizan 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Ayrıntılı Mizan 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Nisan Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Mali Rapor Aylık Ocak
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı  Mizan 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Ayrıntılı Mizan 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 28.04.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Ocak Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 28.04.2017
Mali Rapor Ocak 2018
2018 Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı  Mizan 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Ayrıntılı Mizan 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Ocak Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Mali Rapor Ocak 2019
2019 Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı  Mizan 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Ayrıntılı Mizan 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Ocak Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Mali Rapor Aylık Şubat
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı  Mizan 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Ayrıntılı Mizan 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Şubat Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 08.09.2017
Mali Rapor Subat 2018
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı  Mizan 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Ayrıntılı Mizan 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Şubat Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 28.06.2018
Mali Rapor Şubat 2019
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı  Mizan 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Ayrıntılı Mizan 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Türk Patent Marka Kurumu 2019 Şubat Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 11.06.2019
Mali Rapor Aylık Temmuz
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı  Mizan 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Ayrıntılı Mizan 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 27.09.2017
Türk Patent Marka Kurumu 2017 Temmuz Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 27.09.2017
Mali Rapor Temmuz 2018
Mali Raporlar Aylık
Doküman Doküman Adı Güncelleme Tarihi
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı  Mizan 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Ayrıntılı Mizan 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Bütçegiderleri ve Ödenekler Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması Tablosu 20.09.2018
Türk Patent Marka Kurumu 2018 Temmuz Ayı Giderlerin Kurumsal Sınıflandırması Tablosu 20.09.2018
Marka İşlem Formları
 
Kod Doküman 6769 Sayılı SMK Form Adı Güncelleme Tarihi Doküman 556 Sayılı KHK Form Adı Güncelleme Tarihi
M101 Marka Tescil Başvurusu
(Online Başvuru Formu Oluşturma)
26.06.2015      
M102 Yenileme/Kısmi Yenileme Talep Formu 20.02.2017 Marka Tescil Yenileme Talep Formu 24.01.2017
M103 Yayıma İtiraz Formu 15.02.2017 Yayına İtiraz Formu 24.01.2017
M104 Karara İtiraz Formu 15.02.2017 Karara İtiraz Formu 24.01.2017
M106 Devir Hak Sahipliği Değişikliği Talep Formu 15.02.2017      
M107 Kısmi Devir Talep Formu 15.02.2017      
M108 Kısmi Geri Çekme/Vazgeçme Talep Formu 15.02.2017      
M109 Teminat/Rehin Kaydetme/Kaldırma Talep Formu 20.02.2017      
M110 Lisans Verme Talep Formu 15.02.2017      
M111 Lisans İptal Talep Formu 20.02.2017      
M112 Lisans Yenileme Talep Formu 15.02.2017      
M114 Vekil Atama Talep Formu 15.02.2017      
M115 Tescil Belgesi Düzenleme Talep Formu 15.02.2017      
M116 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu 25.04.2017 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu 24.01.2017
M117 Yayıma İtirazın Yeniden İncelenmesi Talep Formu 15.02.2017 Yayına İtirazın Yeniden İncelenmesi Talep Formu 24.01.2017
M118 Rüçhan Belgesi Sunma Formu 15.02.2017      
M119 Vekil Azletme Talep Formu 15.02.2017      
M120 Eksiklik Tamamlama Formu 20.02.2017 Noksan Tamamlama Formu 24.01.2017
M121 Geri Çekme/Vazgeçme Talep Formu 15.02.2017      
M122 Ücret İadesi Talep Formu 15.02.2017      
M123 Başvuru Eksiklik Tamamlama Formu 15.02.2017      
M124 Önyazı Talep Formu 15.02.2017      
M125 Hata Düzeltme Talep Formu 15.02.2017      
M126 Bilgi Talebi Formu 15.02.2017      
M127 Yayıma İtiraza Ek Bilgi Belge Sunma Formu 20.02.2017 Yayına İtiraza Ek Bilgi Belge Sunma Formu 24.01.2017
M128 Diğer Belge Talepleri Formu 15.02.2017      
M129 Üçüncü Kişi Görüşü Sunma Formu 19.06.2017 Üçüncü Kişi Görüşü Sunma Formu 24.01.2017
M130 Yayıma İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 15.02.2017 Yayına İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 24.01.2017
M131 Karara İtirazın/Yayıma İtirazın Yeniden İncelenmesi Talebinin Geri Çekilmesi Talep Formu 20.02.2017 Karara İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 24.01.2017
M132 Mahkeme Kararı Bildirimi Formu 15.02.2017      
M133 Benzerlik veya  Unvana Göre Marka Araştirma Formu 15.02.2017      
M134   Kullanım İspatı Delili Sunma Formu  28.04.2017      
M181 Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Marka Tescil Başvuru Formu 15.02.2017      
M182 Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Marka Sonraki Belirleme Formu 15.02.2017      
M183 Madrid Protokolü Uyarınca Dönüştürme/Yer Değiştirme İşlemleri Talep Formu 15.02.2017      
M185   Menşe Ofis Uygunsuzluk Cevabı İletme Talep Formu 15.02.2017      
M186 Menşe Ofis Noksan Tamamlama Formu 15.02.2017      
M187 Madrid Protokolü Kapsamında Uluslararası Sicilde Değişiklik Talebi İletme Formu 20.02.2017      
 - Muvafakat Talebi (Tek Sahipli) 23.10.2017      
 - Muvafakat Talebi (Çok Sahipli) 23.10.2017      
 - Kullanım İspatı Kılavuzu 22.09.2017      

 

 

Müşteri Fiziki İşlem Formları
 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
A-101 Müşteri Adres Değişikliği Formu 05.09.2016
A-102 Müşteri Ünvan Değişikliği Formu 05.09.2016
A-103 Müşteri Nevi Değişikliği Formu 05.09.2016
A-104 Müşteri Bilgileri Eksik Evrak Tamamlama Formu 05.09.2016

 

Patent ve Faydalı Model İşlem Formları
 
Kod Doküman 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Formları Güncelleme Tarihi Kod Doküman 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Formları Güncelleme Tarihi
P-01 Patent Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015        
P-02 Faydalı Model Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015        
P-03 PCT Ulusal Aşama Başvuru (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015        
P-04 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (İstem Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015        
P-05 Avrupa Patenti (EP) Ulusal Aşama Formu (Fasikül Teslimi) [Online Başvuru Formu Oluşturma] 26.06.2015        
P-06 Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 02.02.2018 P-06 Avrupa Patenti (EP) Kabul Ofisi Başvuru Formu 02.02.2018
P-07 PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 02.02.2018 P-07 PCT Kabul Ofisi Başvuru Formu 02.02.2018
P-07A PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu 02.02.2018 P-07A     PCT Kabul Ofisi Şekli Eksiklik Giderme ve Ücret Ödeme Formu  02.02.2018
P-08 Türkçe Tarifname Teslim Formu 02.02.2018 P-08 Türkçe Tarifname Teslim Formu 02.02.2018
P-09 Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi Formu 02.02.2018 P-09 Rüçhan Talebi / Rüçhan Belgesi Teslimi 02.02.2018
P-10 Şekli Eksiklik Giderme Formu 02.02.2018        
P-11 Erken Yayın Talep Formu 02.02.2018 P-11 Erken Yayın Talep Formu 02.02.2018
        PD-11 Başvuru Unsurları Tammlama Formu 02.02.2018
P-12 Araştırma Talep Formu 02.02.2018        
P-12A Araştırma Ücreti Teslim Formu 02.02.2018        
        PD-13 Patent Araştırma Talep Formu 02.02.2018
        PD-14 Faydalı Model Araştırma Talep Formu 02.02.2018
P-15 Araştırma Talep Formu (İlk Raporu Düzenlenemeyen Başvuru için) 02.02.2018 P-15 Araştırma Raporu Düzenlenemeyen Başvurular İçin İtiraz Formu (Yetersizlik/Buluş Bütünlüğü Gibi Nedenlerle) 02.02.2018
P-16 Sistem Tercihi Formu 02.02.2018        
P-17 İnceleme Talep Formu 02.02.2018 P-17 İnceleme Talep Formu 02.02.2018
P-17A 2. İnceleme Talep Formu 02.02.2018        
        PD-17    İnceleme aşamasındaki 1./2./3. Bildirime Karşı Görüş/Değişiklik Bildirme Formu  02.02.2018
P-17B 3. İnceleme Talep Formu 02.02.2018        
P-18 İtiraz / Görüş Formu (Patent) 02.02.2018 P-18 Patent Başvurusuna Üçüncü Kişi Görüş Bildirme Formu 02.02.2018
P-19 İtiraz Formu (Faydalı Model) 02.02.2018 P-19 Faydalı Model Araştırma Raporuna Üçüncü Kişi Görüş Bildirme Formu 02.02.2018
P-20 İtiraza / Görüşe Karşı Görüş Formu 02.02.2018 PD-20 Faydalı Model Araştırma Raporuna Başvuru Sahibinin İtiraz Formu 02.02.2018
P-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu 02.02.2018 P-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu 02.02.2018
P-22 İtiraz Formu (Patent/Faydalı Model İşlemleri için yapılacak itirazlar için) 02.02.2018 PD-22 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Talep Formu 02.02.2018
               
P-23 İncelemesizden - İncelemeliye Dönüşüm Formu 02.02.2018 PD-23 Hakların Yeniden Tesisi Talep Formu 02.02.2018
P-24 Değişim Formu (Patent - Faydalı Model) 02.02.2018 P-24 Dönüşüm Talep Formu (Patent - Faydalı Model) 02.02.2018
P-25 Yıllık Ücret Formu 02.02.2018 P-25 Yıllık Ücret Formu 02.02.2018
P-26 Mücbir Sebep Formu 02.02.2018 PD-26 Telafi Ücreti Formu 02.02.2018
P-27 Ücret İade Formu 02.02.2018 P-27 Ücret İade Formu 02.02.2018
P-28 Lisans / Lisans Feshi Formu 02.02.2018 P-28 Lisans / Lisans Feshi Formu 02.02.2018
               
P-29 Devir Formu 02.02.2018 P-29 Devir Formu 02.02.2018
P-30 Hak Sahipliğinde Değişiklik Formu 02.02.2018 P-30 Hak Sahipliğinde Değişiklik Formu 02.02.2018
               
P-32 Miras Yoluyla İntikal Formu 02.02.2018 P-32 Miras Yoluyla İntikal Formu 02.02.2018
P-33 Rehin / Teminat Formu 02.02.2018 P-33 Rehin / Teminat Formu 02.02.2018
P-34 Kullanma / Kullanmama Formu 02.02.2018 P-34 Kullanma / Kullanmama Formu 02.02.2018
        PD-35   Rüçhan Belgesi Düzenlenmesi Talep Formu  
        PD-36 Onaylı Suret Düzenlenmesi Talep Formu 02.02.2018
P-36 Lisans Verme Teklifi Formu 02.02.2018 P-36 Lisans Verme Teklifi Formu 02.02.2018
P-37 Onaylı Suret / Rüçhan Belgesi Talep Formu 02.02.2018        
P-38 Vazgeçme / Geri Çekme Formu 02.02.2018 P-38 Vazgeçme / Geri Çekme Formu 02.02.2018
P-39 Vekil Atama / Azletme / Feragat Formu 02.02.2018 P-39 Vekil Atama / Azletme / Feragat Formu 02.02.2018
P-40 Hata Düzeltme Formu 02.02.2018 P-40 Hata Düzeltme Formu 02.02.2018
P-41 Bilgi Talebi Formu 02.02.2018 P-41 Bilgi Talebi Formu 02.02.2018
P-42 Tarifname Değişikliği Formu 02.02.2018        
        PD-41 Patent/Faydalı Model Belge veya Başvurularında Değişiklik Talep Formu 02.02.2018
P-43 Dosya İnceleme Talep Formu 02.02.2018 P-43 Dosya İnceleme Talep Formu 02.02.2018
P-44 Talepten Vazgeçme Formu 02.02.2018 P-44 Talepten Vazgeçme Formu 02.02.2018
P-45 Eksik Evrak Tamamlama Formu 02.02.2018 P-45 Eksik Evrak Tamamlama Formu 02.02.2018
P-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu 02.02.2018 P-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu 02.02.2018
P-47 Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formu 02.02.2018 P-47 Patent / Faydalı Model Ön Araştırma Talep Formu 02.02.2018
P-48 Unvana Göre Patent Faydalı Model Araştırma Formu 02.02.2018 P-48 Unvana Göre Patent Faydalı Model Araştırma Formu 02.02.2018
P-49 Patent Faydalı Model Onaysız Suret Düzenleme Formu 02.02.2018  P-49    Patent Faydalı Model Onaysız Suret Düzenleme Formu  02.02.2018
Tasarım İşlem Formları
 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
T101 Tescil Başvurusu (Online Başvuru Formu Oluşturma) 26.06.2015
T102 İşlemler İçin Noksan Tamamlama Formu  12.01.2017
T102-Ek İşlemler İçin Noksan Tamamlama Formu - EK (Görsel Anlatım ve Tarifname Sayfası) 12.01.2017
T106 Tescil Yenileme Formu  12.01.2017
T107 Geri Çekme/İptal Talep Formu  18.05.2018
T108 İşlemleri İçin Vekil Atama Formu  12.01.2017
T109 Bilgi Düzeltme Formu  12.01.2017
T110 Lisans Verme Talep Formu  12.01.2017
T111 Lisans İptal Formu  12.01.2017
T112 Devir Talep Formu  12.01.2017
T113 Birleşme Talep Formu  12.01.2017
T114 Veraset Ve intikal Talep Formu  12.01.2017
T115 Belge Talep Formu  12.01.2017
T116 Unvana Göre Tasarım Araştırma Formu 03.01.2017
T117 Karara İtiraz Formu 03.01.2017
T118 Ücret İadesi Talep Formu 03.01.2017
T119 Teminat / Rehin Kaydetme / Kaldırma Talep Formu 04.04.2017
TÜBİTAK Teşvikli Patent İşlem Formları
 
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
PT-12 Araştırma Talep Formu (Teşvikli) 09.01.2018
PT-15 Araştırma Talep Formu (İlk Raporu Düzenlenemeyen Başvuru için) (Teşvikli) 07.03.2017
PT-17 İnceleme Talep Formu (Teşvikli) 09.01.2018
PT-17A 2. İnceleme Talep Formu (Teşvikli) 09.01.2018
PT-17B 3. İnceleme Talep Formu (Teşvikli) 09.01.2018
PT-20 İtiraza / Görüşe Karşı Görüş Formu (Teşvikli) 07.03.2017
PT-21 Belge Düzenleme Ücreti Formu (Teşvikli) 07.03.2017
PT-25 Yıllık Ücret Formu (Teşvikli) 07.03.2017
PT-28 Lisans Formu (Teşvikli) 07.03.2017
PT-31 Adres / Unvan /Nevi Değişikliği Formu (Teşvikli) 07.03.2017
PT-34 Kullanma Formu (Teşvikli) 07.03.2017
PT-34A Kullanma Formu (Teşvikli) 07.03.2017
PT-35 Kullanmama Formu (Teşvikli) 07.03.2017
PT-36 Lisans Verme Teklifi Formu (Teşvikli) 07.03.2017
PT-37 Onaylı Suret / Rüçhan Belgesi Talep Formu (Teşvikli) 07.03.2017
PT-46 Eksik Ücret Tamamlama Formu (Teşvikli) 07.03.2017
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme İşlem Formları
 MARKA İŞLEM FORMLARI
Kod Doküman 6769 Sayılı SMK Form Adı Güncelleme Tarihi Doküman 556 Sayılı KHK Form Adı Güncelleme Tarihi
YM-1 Karara İtiraz Formu 21.05.2018 Karara İtiraz Formu 24.01.2017

YM-2 Yayıma İtirazın Yeniden İncelenmesi Talep Formu 21.05.2018 Yayına İtirazın Yeniden İncelenmesi Formu

24.01.2017
YM-3 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu 21.05.2018 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu Talep Formu

24.01.2017
YM-4 Karara-Yayıma itirazın Yeniden İncelenmesi  İtiraz Eksiklik Tamamlama Formu

21.05.2018      
YM-5 Karara İtirazda-Yayıma itirazın Yeniden İncelenmesi Talebinde Hata Düzeltme Talep Formu

21.05.2018      

YM-6       Karara İtirazın-Yayıma itirazın Yeniden İncelenmesi Talebinin Geri Çekilmesi Talep Formu
21.05.2018 Karara İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 24.01.207

 

 TASARIM İŞLEM FORMLARI
Kod Doküman 6769 Sayılı SMK Form Adı Güncelleme Tarihi  Kod Form Adı  Doküman Güncelleme Tarihi 
YT-1    Karara İtiraz Formu

09.07.2018 YT-1   Ek Karara İtiraz Formu  09.07.2018
YT-2   Yayıma İtiraz Formu

09.07.2018 YT-2   Ek Yayıma İtiraz Formu 09.07.2018
YT-3 Eksiklik Tamamlama Formu 

 21.05.2018        
YT-4 İtiraza Karşı Görüş Bildirme Formu

21.05.2018        
YT-5 İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu

21.05.2018        
YT-6   İtiraz Hata Düzeltme Formu

21.05.2018        
YT-7  İtiraz Vekil Atama-Azletme Formu 21.05.2018        

 

 PATENT İŞLEM FORMLARI
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
YP-1 Patent-Faydalı Model Karara İtiraz Formu
21.05.2018
YP-2 Patent Karara İtiraz Formu 21.05.2018

 

 COĞRAFİ İŞARET/GELENEKSEL ÜRÜN ADI İŞLEM FORMLARI
Kod Doküman Form Adı Güncelleme Tarihi
YC-1 Coğrafi İşaret Karara İtiraz Formu 10.07.2018
YC-2 Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Formu 10.07.2018
YC-3 Coğrafi İşaret Değişiklik Yayımına İtiraz Formu 10.07.2018
YC-4 Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Formu 10.07.2018
YC-5 Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Formu 10.07.2018
YC-6 Geleneksel Ürün Adı Değişiklik Yayımına İtiraz Formu 10.07.2018
YC-7 İtiraza Karşı Görüş Bildirim Formu 10.07.2018
YC-8 Coğrafi İşaret - Geleneksel Ürün Adı YİDD Ek Bilgi veya Belge TamamlamaFormu 10.07.2018
YC-9 Coğrafi İşaret - Geleneksel Ürün Adı İtirazın Geri Çekilmesi Talep Formu 10.07.2018