Ana Sayfa  Formlar  Formların Detayı

Geographical Indication and Designation of Origin Processing Forms

 Geographical Sign Applicaiton Forms
Code Document Form Name Date of Update
C101 Başvuru Formu 07.07.2017
C102 Noksan Tamamlama Formu 07.07.2017
C103 Değişiklik Talep Formu 07.07.2017
C104 Değişikliğe İtiraz Formu 07.07.2017
C105 Sicil Sureti Düzenleme Talep Formu 07.07.2017
C107 İtiraz Formu 07.07.2017
C301 İtiraza Karşı Görüş Sunma Formu 07.07.2017
C302 YİDD Ek Bilgi Tamamlama Formu 07.07.2017
C303 Üretim ve Pazarlama Alanında Faaliyet Gösterenleri Bildirme Formu 07.07.2017
C304 Denetim Tutanağı Raporu Bildirim Formu 07.07.2017
C305 İsim Adres Unvan veya Nev’inde Değişiklik Yapma Formu 07.07.2017
C306 Tescilin Sağladığı Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme Formu 07.07.2017
C307 Vekil Atama Azletme Feragat Formu 07.07.2017

 

 Traditional Product Name Application Forms
Code Document Form Name Date of Update
C201 Geleneksel Ürün Adı Başvuru Formu 07.07.2017
C202 Geleneksel Ürün Adı Başvuru Noksan Tamamlama Formu 07.07.2017
C203 Geleneksel Ürün Adı Değişiklik Talep Formu 07.07.2017
C204 Geleneksel Ürün Adı Değişikliğe İtiraz Formu 07.07.2017
C205 Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Talep Formu 07.07.2017
C207 Geleneksel Ürün Adı İtiraz Formu 07.07.2017
C301 İtiraza Karşı Görüş Sunma Formu 07.07.2017
C302 YİDD Ek Bilgi Tamamlama Formu 07.07.2017
C303 Üretim ve Pazarlama Alanında Faaliyet Gösterenleri Bildirme Formu 07.07.2017
C304 Denetim Tutanağı Raporu Bildirim  Formu 07.07.2017
C305 İsim Adres Unvan veya Nev’inde Değişiklik Yapma Formu 07.07.2017
C306 Tescilin Sağladığı Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme Formu 07.07.2017
C307 Vekil Atama Azletme Feragat Formu 07.07.2017