Ana Sayfa  Mevzuat

Patent Mevzuat

 

ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Doküman
Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   
Mülga Patent KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Çalışan Buluşlarına Dair Yönetmelik 29.09.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik   

 

ULUSLARARASI
Kısa Adı Açıklaması Doküman
PCT Patent İşbirliği Anlaşması  
PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği  
EPC Avrupa Patent Sözleşmesi  
EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik  
IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması  
Marka Mevzuat

 

ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Doküman
Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   
Mülga Marka KHK 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Sınıflandırma Tebliği Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ  
Tanınmışlık Esasları Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile ilgili Esaslar ve Uygulaması  
Başkanlık Oluru Koruma Markalarına İlişkin Başkanlık Makamı olur Özeti  
Kılavuz Marka İnceleme Kılavuzu TR  ENG 
Kullanım İspatı Kılavuzu Marka Yayıma İtiraz Süreçleri Kapsamında Kullanım İspatı Talebine ve İnceleme Esaslarına İlişkin İnceleme Kılavuzu  

 

ULUSLARARASI
Kısa Adı Açıklaması Doküman
  Marka Kanunu Andlaşması  
Madrid Yönetmelik Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması ve Bu Anlaşmaya İlişkin Protokolün Uygulanmasına Dair Yönetmelik  
Madrid Temel Bilgiler Madrid Protokolü Çerçevesinde Markaların Uluslararası Tescili İle İlgili Prosedürün Uygulanmasına İlişkin Temel Bilgiler  
Tasarım Mevzuat

 

ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Doküman
Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   
Mülga Tasarım KHK Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında 554 sayılı KHK  
Tasarım Strateji Belgesi Tasarım Strateji Belgesi  

 

ULUSLARARASI
Kısa Adı Açıklaması Doküman
Lahey Anlaşması Tasarımların Uluslararası Tescili  
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Mevzuatı

 

Kısa Adı Açıklaması Doküman
Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   
Amblem Yönetmeliği Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği  
Mülga Coğrafi İşaretler KHK 555 Sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
   
Coğrafi İşaretler ve Geleneksel Ürün Adları Başvuru Kılavuzu  
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblemleri Broşürü  
Coğrafi İşaret Tescil Başvurusu Hazırlama ve İnceleme Esasları  
Başarı Hikayesi-Taşköprü Sarımsağı Coğrafi İşareti  
Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Kullanım Kılavuzu  
Denetim Raporu Hazırlama Kılavuzu  

 

Entegre Devre Topoğrafyaları Mevzuat

 

Kısa Adı Açıklaması Doküman
EDT Kanun 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun  
EDT Yönetmelik Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik  
EDT Kanun Gerekçe Genel Gerekçe  
Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Mevzuat

 

Kısa Adı Açıklaması Doküman
Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   
YİDK Yönetmeliği Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği