Ana Sayfa  Mevzuat  

Patent Mevzuat

 

ULUSAL
Kısa Adı Açıklaması Doküman
Sınai Mülkiyet Kanunu 22.12.2016 Tarihli ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu  
SMK’nın Uygulanmasına Dair Yönetmelik 24.04.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik   
Mülga Patent KHK 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  
Çalışan Buluşlarına Dair Yönetmelik 29.09.2017 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik   

 

ULUSLARARASI
Kısa Adı Açıklaması Doküman
PCT Patent İşbirliği Anlaşması  
PCT Yönetmelik Patent İşbirliği Anlaşması Yönetmeliği  
EPC Yönetmelik Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik  
IPC Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Strazburg Anlaşması