Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı Sonuçları Açıklandı

14 Ocak 2022

25 Aralık 2021 tarihinde yapılan Patent Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı ve Marka Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı sonuçları açıklanmıştır.

Sınavda başarısız kabul edilen ve sınav sonucuna itiraz etmek isteyen adaylar, Patent Vekilliği ve Marka Vekilliği Sınav, Sicil ve Disiplin Yönetmeliğinin 13’üncü maddesi uyarınca itirazlarını 24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 23:59’a kadar iletebilecektir.

İtiraz talepleri, Kurumun elektronik başvuru sistemi EPATS (https://epats.turkpatent.gov.tr) üzerinden Benim Sayfam Panelinde yer alan “Vekil İşlemleri” menüsünden “Patent/Marka Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı Sonucuna İtiraz” işlemi seçilerek yapılabilecektir. Anılan Yönetmeliğin 26’ncı maddesi uyarınca farklı yöntemlerle Kuruma iletilen itiraz talepleri dikkate alınmayacaktır.

Patent Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı Sonucu İçin Tıklayınız  

Marka Vekilliği Mesleki Yeterlik Sınavı Sonucu İçin Tıklayınız

bbi