Sık Kullanılan Marka İşlem Ücretleri

Hesap Kodları

Hizmet Türü

2024 Yılı İşlem Ücretleri

2.01.01

Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti

1498,24

2.01.02

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (2.sınıf)

1498,24

2.01.28

Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti (3.sınıf ve sonraki her bir sınıf için)

1610,11

2.01.03

Marka Tescil Ücreti

3522,95

5.01.01

Marka Karara İtiraz Ücreti

955,93

2.01.17

Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti

406,78

2.01.19

Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO'ya Bildirilmesi Ücreti

1854,17

2.01.23

Marka Yenileme Ücreti

4379,89