EPATS Üzerinden Tahsil Edilen Ücretlere İlişkin Güncelleme

10 Temmuz 2023

7 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan  7344 ve 7346 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları kapsamında, sınai mülkiyet başvuru ve başvuru sonrası işlemlerinin ücret kalemlerinde yer alan harç ve KDV tutarlarında meydana gelen değişikliklere ilişkin olarak EPATS uygulamasında güncelleme yapılmıştır.

307-pop-up

PATENTLE TÜRKİYE - 4. ULUSAL ÜNİVERSİTELER PATENT YARIŞMASI